Obsah

1. Výzva PRV

Typ: ostatní
-

Místní akční skupina MAS AKTIVIOS, z.s.,

vyhlašuje 1. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Datum vyhlášení výzvy:    19. března 2018

Začátek příjmu žádostí:    20. března 2018

Ukončení příjmu žádostí:  23. dubna 2018

Termín registrace projektů na RO SZIF:  4. července 2018

 

Seminář pro žadatele proběhne 20. 3. 2018 v Přešticích  - pozvánka

Tato výzva je realizována v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - více informací zde:

www.eagri.cz/prvwww.szif.cz .

Veškerou dokumentaci k 1. Výzvě PRV naleznete zde

 


Vytvořeno: 18. 3. 2018
Poslední aktualizace: 18. 3. 2018 00:00
Autor: