Obsah

2. výzva PRV - konec února 2019

Typ: ostatní
MAS Aktivios plánuje vyhlásit 2. výzvu z Programu rozvoje venkova. Pro žadatele je připraveno téměř 15 mil. Kč.

MAS Aktivios, z.s. avizuje, že koncem února 2019 plánuje vyhlásit:

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 25. 2. 2019

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 4. 3. – 18. 4. 2019.

Semináře pro žadatele proběhnou dne 7.3. 2019 v Přešticích13.3. 2019 v Blovicích, přihláška zde

Veškeré podklady budou v den vyhlášení výzvy k dispozici na www.mas-aktivios.cz, v sekci Dotace pro vás, PRV.

 

Alokace výzvy je  téměř 15 mil. Kč. Budou vyhlášené tyto Fiche:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 2. výzvu

F1

Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

 - Zemědělská infrastruktura

2 000 000,- Kč

F2

Obnova a zachování krajinného rázu

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

- Pozemkové úpravy

1 500 000,- Kč

F3

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25

- Neproduktivní investice v lesích

1 000 000,- Kč

F4

Podpora zemědělských podnikatelů

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

- Investice do zemědělských podniků

 4 920 858,- Kč

F5

Uvádění zemědělských produktů na trh

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 000 000,- Kč

F6

Podpora nezemědělských podnikatelů

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

- Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3 000 000,- Kč

F7

Podpora lesnických podnikatelů

Článek 26

- Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1 000 000,- Kč

F8

Předávání znalostí a informační akce

Článek 14

- Předávání znalostí a informační akce

500 000,- Kč

 

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Lenka Šrámková, projektová manažerka PRV, tel. 724 326 695

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 728 168 248

 


Přílohy

Vytvořeno: 4. 2. 2019
Poslední aktualizace: 20. 2. 2019 21:55
Autor: Ing. Hana Bouchnerová