Obsah

26. dubna 2017 od 17,00 hod. Členská schůze MAS Aktivios, z.s.

Typ: ostatní
-

 

P O Z V Á N K A

 na

 

členskou schůzi

 

     MAS Aktivios, z.s.

 

 

           ve středu 26.dubna 2017 od 17,00 hod

           v restauraci Akciového pivovaru Letiny, Letiny 66  

 

 

Program :  

1.     Zahájení

2.     Volba orgánů členské schůze ( předsedy, ověřovatelů zápisu a zapisovatele)

3.     Zpráva o činnosti za rok 2016

4.     Schválení výsledků inventarizace majetku k 31. 12. 2016

5.     Schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy za rok 2016

6.     SCLLD  2014 – 2020 ( 2017 – 2023) – interní postupy, hodnotící kritéria, harmonogram výzev a další

7.     Projektové záměry MAS na další období

8.     Projednání a odsouhlasení členských příspěvků na rok 2017

9.     Schválení rozpočtu na rok 2017

10.   Volba členů výběrové komise

11.   Změna členské základny  

12.   Další záležitosti organizační povahy

13.   Diskuze

 14.  Závěr                                                                          

                                                                                                                                                             

                                                                       Ing. Petr Brandl                                                                                            

                                                                    Předseda MAS Aktivios,z.s.               

                                                      


Vytvořeno: 6. 4. 2017
Poslední aktualizace: 6. 4. 2017 00:00
Autor: Martina Hanzlíková