Obsah

logo MMR

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.  vyhlašuje 

1. VÝZVu strategického plánu společné zemědělské politiky (SP SZP dříve PRV)

 

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY:              3. června 2024
ZAČÁTEK PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:            12. června 2024
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:          10. července 2024
TERMÍN REGISTRACE NA RO SZIF:   10. září 2024

 

V této výzvě je možné podávat žádosti o dotaci do opatření:                               

Fiche 2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese (alokace 2 mil. Kč, podpora 50 %)

a) Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
b) Lesní školkařská činnost
c) Dřevozpracující provozovny

foto

 

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků (alokace  10 mil. Kč, podpora 50 %)

a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh produktů
c) Lesnické podnikání
d) Nezemědělské podnikání

 

Žádosti o dotaci se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Povinné přílohy se podávají také elektronicky, pouze rozsáhlejší přílohy lze podat v papírové podobě v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01, a to v době trvání příjmu žádostí o dotaci na MAS vždy po předchozí telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Seminář pro žadatele k výzvě MAS proběhne ve středu 12.6.2024 od 10:00 hodin, kancelář MAS Aktivios, z.s. - zasedací místnost, Nezdice 46, 334 01 (účast nutno potvrdit do 7.6.2024).

Žadatel může svůj projekt konzultovat s MAS vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Rozhodně doporučujeme vždy před podáním žádosti zkonzultovat projekt s ohledem na povinné přílohy a přidanou hodnotu projektu.

Prezentace č. 1 ze semináře pro žadatele  Typ: PDF dokument, Velikost: 2.92 MB

Prezentace č. 2 ze semináře pro žadatele Typ: PDF dokument, Velikost: 1.51 MB

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO KONZULTACE: 

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 2021+, tel: 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – projektový manažer SCLLD 2021+, tel: 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAPA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MAS AKTIVIOS, Z.S.


DOKUMENTY K VÝZVĚ

FICHE 2 - LESNICKÉ PODNIKÁNÍ A HOSPODAŘENÍ V LESE Typ: PDF dokument, Velikost: 96.52 kB
FICHE 4 - PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Typ: PDF dokument, Velikost: 100.04 kB
ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS Typ: PDF dokument, Velikost: 89.77 kB
PROGRAMOVÝ RÁMEC SP SZP Typ: PDF dokument, Velikost: 78.82 kB

 

Informace k výzvě jsou i přímo na webových stránkách SZIF, konkrétně naleznete zde

Počet obyvatel obcí k 1.1.2023 

Seznam vybraných projektů v rámci výzev MAS - operace 19.2.1. PRV 2014-2020 Typ: PDF dokument, Velikost: 122.44 kB


ostatní dokumenty

PRAVIDLA PRO KONEČNÉ ŽADATELE INTERVENCE 52.77 - LEADER 

(Fiche 2: str. 41-44, Fiche 4: str. 47-50; oblast podpory vždy dle Fiche, povinné přílohy str. 32)

PŘÍRUČKA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK - verze 1.2  

PŘÍRUČKA PRO PUBLICITU - verze 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 483.96 kB

Obecné informace (Pravidla pro publicitu, defininice malých a středních podniků, veřejné zakázky, střet zájmů atp.) jsou k dispozici zde, sekce ke stažení

Postup pro žadatele na podávání Žádosti o dotaci  Typ: PDF dokument, Velikost: 2.11 MB

video - Identifikace příjemců dotací