Obsah

První JUMPová akce - Graffiti Jam ve Starém Plzenci. K předvedení svého

umění využili kluci sprejeři nudné šedé betonové zdi na kraji Starého Plzence směrem

na Sedlec, která ohraničuje areál zdejší firmy Kanalizace a vodovody. Zástupci

firmy dali mladým též zelenou a svolení k tomu, aby zeď „oživla“. A tak sobota

29. kvěna patřila graffiti… Na začáku starosta Starého Plzence Zdeněk

Matas přivítal všechny účastníky i návštěvníky a vyjádřil svou podporu těmto

aktivitám mladých, kteří chtějí předat svůj odkaz dál… a co bylo hlavním

smyslem této akce přiblížil 20letýJohny (Jan Ilgner) ze Šťáhlav: „Chceme

 

ukázat, že sprejerství není jen vandalismus, ale že jde dokonce i o určitý druh

umění. To je jedna stránka… a chceme také všem ostatní sprejerům vzkázat,

že uznáváme pouze tzv. legál, tedy malování na povolenýh plochách.“

Na nepovolenýh místech je dle Johnyho sprejování spíšo adrenalinu než o umění a za ničení fasády domů by sekal ruce. Ale něteré šedé plochy přímo vyzývají k tomu trochu je vylepšit, a proto by mladý Johny a jeho kamarádi rádi přjiali nabíky dalších volných ploch (ošklivé mosty, šedé zdi...), kde by si mohli s barvami vyhrát.

I když graffiti není levná záležitost - jen na své graffiti použil Johny sedm

barev odhadem za sedm set korun, celkem pomalování zdi stálo patnáct tisíc.

 

foto z akce zde