Obsah

logo

6. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II" 

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 15.2. 2020  ve 12:00 hod. 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II" 

číslo výzvy: 281/06_16_072/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD - SC 4.1" Zaměřena je na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby.

Obecná pravidla pro příjemce a žadatele a Specifická pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde:  https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Tato pravidla  pro  žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Studie proveditelnosti - osnova zde ke ztažení

Metodické listy k indikátorům zde

Vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+   (prezentace ze semináře níže)

 

Přílohy výzvy:

Text výzvy MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II" - formát PDF

Text výzvy MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby II" - formát xls

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

 

Kritéria věcného hodnocení

 

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s.

Další přílohy:

Kontrolní listy formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti

 

Kontrolní listy pro kritéria věcného hodnocení

 

Prezentace pro seminář k 6. výzvě IROP v pdf

Na výzvu je alokováno  (CZV): 10 526 316 Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV): 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV): 10 526 316 

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 31. května 2020 do 12,00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele se uskuteční v náhradním termínu v pondělí 18. května 2020 od 10,00  hodin v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice (budova OÚ Nezdice, 1.patro) . Pozvánka zde

!!! Na seminář je nutno se předem nahlásit, a to nejpozději do čtvrtka 14. května do 14,00 hod. na  info@mas-aktivios.cz nebo telefonicky +420 728 168 248!!! Z důvodu mimořádné situace ohledně Covid-19 a vládních opatření je kapacita semináře max. 6 osob!!! V případě naplnění kapacity bude uskutečněn totožný seminář od 13,00 hod. (nutné opět předchozí domluva!)  

Prezentace pro seminář k 6. výzvě IROP v pdf

. Pozvánka zde. .POZOR !!! z důvodu vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření v souvislosti Covid-19 se  seminář dne 17. března 2020 ruší, resp. přesouvá na dobu, až vládní opatření budou umožňovat prezenční setkávání.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

 

a

 

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772              email: info@mas-aktivios.cz

 

Zasedání výběrové komise 29.6. 2020 - zápis zde

Zasedání rozhodovacího orgánu (výboru spolku) MAS Aktivios, z.s. 9.7. 2020 - seznam vybraných  projektů - zápis zde

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne     18. května 2020  v kanceláři MAS Aktivios,z.s. Nezdice 46, Přeštice. 

Prezentace ze semináře zde. Foto ze semináře zde.

Prezentace  - Jak vyplnit žádost v systému ISKP14+ zde