Obsah

LOGOPro spolky

Společnost MAS Aktivios, z.s. podporuje od roku 2005 rozvoj Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska, aby se nám tady prostě všem dobře a spokojeně žilo.

Velmi usilujeme o to, abychom v novém období 2021+ mohli zase více finančně podporovat spolky, protože víme, jak je spolková činnost v obcích nesmírně důležitá a záslužná. Vždyť především díky spolkům to na obcích pořád  žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují, upevňují se tolik důležité mezilidské vztahy.            

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje tento grant, který je zaměřen právě na podporu činnosti spolků v našem území.  

ProSpolky 2018

Dne 1.1. 2018 vyhlašuje Aktivios, z.s. grantový program  ProSpolky 2018, kdy chceme podpořit vaše nápady, chuť udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní, jak užívat života...Vaší fantazii se prostě meze nekladou...

Podrobně o výzvě i o pravidlech grantu dočtete v přílohách této zprávy. Prosím kolegy starosty o předání informace o grantech spolkům ve svých obcích, neboť termín příjmu žádostí je do 4.5. 2018. Upozorňuji, že se nejedná o velké finance, maximální výše podpory je 10 000,-Kč a jedná se pouze o projekty neinvestiční. 

 

Termín příjmu žádostí od 1.1.2018 do 4.5. 2018. 

Více informací níže:

 

přečtěte si:

Pravidla: Pravidla. pdf

                    Pravidla. docx

vyplňte:

Žádost: Žádost v pdf.

                   Žádost v docx.

(Příloha č. 1 Pravidel grantového programu)

 

Při publicitě projektu použijte následující loga

Logo Plzeňského kraje

Logo MAS Aktivios, z.s.

 

Po ukončení akce či projektu podejte na MAS shrnutí v

Závěrečné zprávě: Závěrečná zpráva v pdf

                                         Závěrečná zpráva v docx.

(příloha č. 2 Pravidel grantového programu)

 

Kontakt a konzultace:

Sekretariát místní akční skupiny MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice

e-mail: info@mas-aktivios.cz                web: www.mas-aktivios.cz

 

Ing. Hana Bouchnerová: 728 168 248

Mgr. Martina Hanzlíková: 721 759 772

______________________________________________________________________

 

Hodnocení a podpora  projektů ProSpolky 2018  zde

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           Hana Bouchnerová, vedoucí kanceláře MAS Aktivios, z.s. 

 

Logo PK