Obsah

llogo PK

Pro spolky

Společnost MAS Aktivios, z.s. podporuje od roku 2005 rozvoj Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska, aby se nám tady prostě všem dobře a spokojeně žilo.

Velmi usilujeme o to, abychom mohli více finančně podporovat spolky, protože víme, jak je spolková činnost v obcích nesmírně důležitá a záslužná. Vždyť především díky spolkům to na obcích pořád  žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují, upevňují se tolik důležité mezilidské vztahy.            

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje tento grant, který je zaměřen právě na podporu činnosti spolků v našem území.  

Pro spolky 2019

fotogalerie/fotodokumentace-2019/podporene-projekty-prospolky-2019-863cs.html

Dne 1.1. 2019 vyhlašuje Aktivios, z.s. grantový program  ProSpolky 2019, kdy chceme podpořit vaše nápady, chuť udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní, jak užívat života...Vaší fantazii se prostě meze nekladou...

Podrobně o výzvě i o pravidlech grantu dočtete v přílohách této zprávy. Prosím kolegy starosty o předání informace o grantech spolkům ve svých obcích, neboť termín příjmu žádostí je do 31.3. 2019. Upozorňuji, že se nejedná o velké finance, maximální výše podpory je 10 000,-Kč a jedná se pouze o projekty neinvestiční. 

 

Termín příjmu žádostí od 1.1.2019 do 31.3 2019. 

 

Přečtěte si:   Pravidla grantu zde

Vyplňte:    Žádost ke stažení zde

 

Při publicitě projektu použijte následující loga:

Logo Plzeňského kraje

Logo MAS Aktivios, z.s.

 

Po ukončení akce či projektu podejte na MAS shrnutí v

Závěrečné zprávě: Závěrečná zpráva v docx.

                                 Závěrečná zpráva v pdf

(příloha č. 2 Pravidel grantového programu)

 

Kontakt a konzultace:

 

Ing. Hana Bouchnerová: tel.  728 168 248

Mgr. Martina Hanzlíková:  tel. 721 759 772

 

MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice

e-mail: info@mas-aktivios.cz  

 www.mas-aktivios.cz

_______________________________________________________________________________________________________________________________                 Výsledek  bodového  hodnocení, celkové pořadí a  výše přiznaného grantu - zde  

V letošním roce se sešlo celkem 13 žádostí. Hodnocení se uskutečnilo ve dnech od 8.4. do 10.4. 2019. Tři členové výběrové komise hodnotili samostatně, nezávisle na sobě, celkové bodové hodnocení včetně pořadí komise předala předsedovi spolku. Hodnotila se především smysluplnost projektu a pozitivní dopad do širšího okolí, než je pouze působnost jedné obceSpolky, které podávaly žádost letos poprvé byly zvýhodněny 3 body. Jeden projekt byl vyřazen již v rámci administrativní kontroly, neboť jeho realizace byla popsána mimo území MAS.  Celkovou podporu 55 000 Kč získalo 8 vybraných projektů.     

S úspěšnými žadateli budou postupně uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace a dalších podmínkách realizace.