Obsah

llogo PK

Pro spolky

Společnost MAS Aktivios, z.s. podporuje od roku 2005 rozvoj Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska, aby se nám tady prostě všem dobře a spokojeně žilo.

Velmi usilujeme o to, abychom mohli více finančně podporovat spolky, protože víme, jak je spolková činnost v obcích nesmírně důležitá a záslužná. Vždyť především díky spolkům to na obcích pořád  žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují, upevňují se tolik důležité mezilidské vztahy.            

I z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vyhlásíme díky podpoře Plzeňského kraje tento grant, který je zaměřen právě na podporu činnosti spolků v našem území.  

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje grantový program  ProSpolky 2023 

Chceme podpořit vaše nápady, chuť udělat pro sebe i široké okolí něco zajímavého, smysluplného. Vaše projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní. Nebudou podporovány projekty podnikatelské a komerční. Před podáním žádosti doporučujeme svůj záměr zkonzultovat.  

 

Příjem žádostí  je do 15.4.2023 do 14 hod. a to buď mailem na: info@mas-aktivios.cz nebo poštou či osobně na:

MAS Aktivios, z,s. Nezdice 46, 334 01 Přeštice

 

Přehled podpořených projektů ProSpolky 2023

 

Fotogalerie podpořených projektů ProSpolky 2023

 

Přečtěte si: Pravidla ProSpolky 2023

 

Vyplňte:
Žádost o grant ProSpolky 2023.doc  popř. Žádost o grant ProSpolky 2023.pdfPři publicitě projektu použijte následující loga:
Logo Plzeňského kraje
Logo MAS Aktivios, z.s.Po ukončení akce či projektu podejte na MAS shrnutí v závěrečné zprávě:
Závěrečná zpráva ProSpolky 2023.doc  popř. Závěrečná zpráva ProSpolky 2023.pdf    Kontakt a konzultace:
Ing. Hana Bouchnerová, manažerka MAS Aktivios, 
tel.  728 168 248, e-mail: info@mas-aktivios.cz 


MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice,
e-mail: info@mas-aktivios.cz   www.mas-aktivios.cz

 

proSpolky2023