Obsah

logo

 MAS Aktivios, z.s. připravuje na rok 2020 výzvu PRV pro obce na podporu některých vybraných záměrů z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Tento článek 20 schválilo Ministerstvo zemědělství dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013. 

prezentace zde