Obsah

 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s. oznamuje, že dne 19. června 2020 byla vyhlášena 3. Výzva PRV pro F2, F5, F6 a F7. Více informací naleznete v záložce 3. Výzva PRV.

Pro rok 2021 připravuje výzvu pro obce na podporu záměrů a), e) f) a h)  z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.Tento článek 20 schválilo Ministerstvo zemědělství dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013. 

prezentace zde