Obsah

 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s. oznamuje, že na jaře 2021 plánuje vyhlášení 4. Výzvy PRV pro F10. Více informací průběžně naleznete v záložce 4. Výzva PRV.

Pro rok 2021 připravuje výzvu pro obce na podporu záměrů a), e) f) a h)  z článku 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.Tento článek 20 schválilo Ministerstvo zemědělství dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 č. 1305/2013. 

prezentace zde 

 

KONTAKTNÍ OSOBY:

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 


OSTATNÍ DOKUMENTY:

  • Pravidla pro žadatele PRV 19.2.1 (2.49 MB) (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) - platné pro rok 2021, aktualizace prosinec 2020

 

  • Pravidla pro MAS (650.82 kB) (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER) - platné od prosince 2020