Obsah

Logo24.3.2023 - PRV - 6.výzva - uzavřená

1.1.2023  -  Grant PROSPOLKY 2023 - uzavřená
 
21.3.2022prv - 5.VÝZVa  - SEMINÁŘE PRO ŽADATELE - uzavřená
1.1.2022    - grant prospolky 2022  - uzavřená    

 

10.11. 2021- IROP - 8. VÝZVA - INFRASTRUKURA DO VZDĚLÁVÁNÍ III - UZAVŘENÁ 

15. 3. 2021 -  prv - 4. výzva - příjem žádostí od 1.4.2021 do 16.5.2021 - uzavřená 
30.12. 2020 - IROP - 7.výzva- Infrastruktura do vzdělávání II - UZAVŘENÁ
19.6.2020  PRV - 3. výzva - UZAVŘENÁ
25.2. 2020 -  IROP  Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy - II - uzavřená
15.2. 2020 -    IROP  Inrastruktura pro sociální služby II - uzavřená 
24. 9. 2019 -   OPZ  Podpora prorodinných opatření II. - uzavřená
24. 9. 2019 -   OPZ Podpora sociálních a návazných služeb III. - uzavřená
25. 2.  2019 -   PRV - 2. výzva  -  uzavřená
15.12.2018  IROP - 4. výzva - Sociální bydlení    uzavřená
15.12.2018  -  IROP - 3. výzva - Infrastruktura pro sociální služby  uzavřená
15.12.2018  -  OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb II. - uzavřená
19.3.2018  -  PRV -1. výzva -  uzavřená
20.12.2017 OPZ - Podpora prorodinných opatření -I. - uzavřená
20.12.2017 -   OPZ - Podpora sociálních a návazných služeb -I. - uzavřená 
20.12.2017 -   IROP - 2. výzva - Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy  - uzavřená
20.12.2017 -  IROP - 1. výzva - Infrastruktura do vzdělávání - uzavřená