Obsah

 

logo

3. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby" 

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 15.12. 2018 ve 12:00 hod. 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby" 

číslo výzvy: 172/06_16_072/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD - SC 4.1" Zaměřena je na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby.

Obecná pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde

Specifická pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde

 

Vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+   (prezentace ze semináře níže)

 

Tato pravidla  pro  žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

 

Přílohy výzvy:

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro sociální služby" - formát PDF

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s.

Další přílohy:

Kontrolní listy pro kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy  pro kritéria věcného hodnocení

 

Na výzvu je alokováno 18 000 000 Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 7 000 000 Kč

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 31. května 2019 do 12,00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele: v úterý 12. února 2019 od 10,00 hodin v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice (budova OÚ Nezdice, 1.patro). Pozvánka zde. Z organizačních důvodů je nutné se na seminář přihlásit nejpozději do pátku 8. února 2019.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

 

a

 

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772              email: info@mas-aktivios.cz

 

___

Zasedání výběrové komise 20.6. 2019 -  zápis zde

Zasedání rozhodovacího orgánu (výboru spolku) MAS Aktivios, z.s. 21. 6. 2019zápis  zde

___________________________________________________________________

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 12.2. 2019 od 10,00 do 12,30 hod. v kanceláři MAS Aktivios,z.s. Nezdice 46, Přeštice. 

Prezentace ze semináře zde. Foto ze semináře zde.

Prezentace  - Jak vyplnit žádost v systému ISKP14+ zde