Obsah

 

Logo

8. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání  III."   

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne  10.11. 2021   ve  12,00 hod. 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání  III." 

číslo výzvy: 615/06_16_075/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ Zaměřena je na investiční podporu základních škol a zájmového a neformálního vzdělávání.

Přílohy výzvy:

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání III." - formát PDF (645.08 kB)

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání  III." - formát xlsx (102.47 kB)

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (49.38 kB)

Kritéria věcného hodnocení (127.37 kB)

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS (191.06 kB)

Kontrolní list pro věcné hodnocení na MAS (42.88 kB)

 

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s. zde

Obecná pravidla platná k datu vyhlášení výzvy - odkaz přímo na web ministerstva s přílohami Obecných pravidel zde

Specifická pravidla platná k datu vyhlášení výzvy - odkaz na web ministerstva s přílohami Specifických pravidel zde

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZoZ) - provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro ZŠ

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZoZ) - provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro zájmové a neformální vzdělávání (365.88 kB)

Matice způsobilosti výdajů - ZŠ

Matice způsobilých výdajů - (640.56 kB) zájmové a neformální vzdělávání

Další vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+ 

Dokladování způsobilých výdajů

Metodické listy indikátorů

Osnova Studie proveditelnosti - ZŠ

Osnova Studie proveditelnosti - zájmové a neformální vzdělávání (189.92 kB)

Položkový rozpočet stavby - dobré rady z CRR

 

PO REALIZACI:

Jak na žádost o platbu a zprávu o realizaci?

Jak plnit publicitu projektu?

Doba udržitelnosti a povinnosti příjemce?

Žádost o změnu - tipy a doporučení

Na výzvu je alokováno  4 588 430,56 Kč (jedná se o výši celkových způsobilých výdajů CZV)

Žádosti o dotaci je možné předkládat   do 15.12. 2021 do 12,00 hod. Podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele. Termín: 16.11. 2021 od 13,30 hod. v kanceláři MAS, Nezdice 46,33401 Přeštice. Přihlášení nutné nejpozději do pátku 12.11. 2021.Pozvánka na seminář zde. (136.24 kB)

Prezentace ze semináře:    Prezentace 8. výzva MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání III  (1.35 MB)

                                               Prezentace Jak vytvořit žádost v ISKP 2014+ (3.31 MB)

 

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

 

a

 

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772              email: info@mas-aktivios.cz

 

Zasedání výběrové komise MAS proběhlo dne  1.2.2022 od 13 hod  v kanceláři MAS v Nezdicích 46.  

Zasedání výboru spolku MAS - rozhodovacího orgánu - výběr projektů k finanční podpoře proběhlo dne 24.2.2022 od 12:30 hod            - zápis ze zasedání a seznam vybraných projektů zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání - II"   (UZAVŘENÁ)

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 30.12. 2020 ve 12:00 hod. 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání - II" 

číslo výzvy: 540/06_16_075/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ Zaměřena je na investiční podporu základních škol.

Přílohy výzvy:

ZMĚNA VÝZVY k 28.5.2021 - Text výzvy zde  (101.83 kB)

ZMĚNA VÝZVY k 8.4. 2021  - Text výzvy zde

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání - II" - formát PDF

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání - II" - formát XLSX

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení - zde (126.97 kB)

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitosí a přijatelnosti na MAS (185.63 kB)

Kontrolní list pro věcné hodnocení na MAS (43.3 kB)

 

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s. zde

Obecná pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde              /odkaz přímo na web ministerstva s přílohami Obecných pravidel zde

Specifická pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde         /odkaz na web ministerstva s přílohami Specifických pravidel zde

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZoZ) - provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro ZŠ

Matice způsobilosti výdajů

Další vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+ 

Dokladování způsobilých výdajů

Metodické listy indikátorů

Osnova Studie proveditelnosti - ZŠ

Položkový rozpočet stavby - dobré rady z CRR

 

PO REALIZACI:

Jak na žádost o platbu a zprávu o realizaci?

Jak plnit publicitu projektu?

Doba udržitelnosti a povinnosti příjemce?

Žádost o změnu - tipy a doporučení

Na výzvu je alokováno  5 675 664,95 Kč (jedná se o výši celkových způsobilých výdajů CZV)

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 31.5. 2021 do 12,00 hod.  POZOR změna termínu na základě změny výzvy: do 2.6.2021 do 20,00 hod. podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele v úterý 13. dubna 2021 od 13,00 hod. na platformě googlemeet. Přihlašujte se prosím do pátku 9.dubna 2021, poté zašleme link pro přihlášení. Pozvánka zde.

Prezentace ze semináře:    Prezentace 7.výzva MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání II (888.84 kB)

                                               Prezentace Jak vytvořit žádost v ISKP 2014+ (3.31 MB)

 

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

 

a

 

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772              email: info@mas-aktivios.cz

 

 

Zasedání výběrové komise MAS proběhlo 18. června 2021

Zasedání výboru spolku MAS - rozhodovacího orgánu - výběr projektů k finanční podpoře proběhlo dne 8.7. 2021 - zápis ze zasedání a seznam vybraných projektů zde. (1.03 MB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. VÝZVA - "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání"  (UZAVŘENA)

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 20.12. 2017 ve 12:00 hod. 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" 

číslo výzvy: 093/06_16_075/CLLD_16_01_118

Výzva má vazbu na výzvu ŘO č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ Zaměřena je na investiční podporu základních a mateřských škol.

Obecná pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde:

Specifická pravidla platná k datu vyhlášení výzvy zde

Vybrané přílohy:

Postup pro podání žádosti v MS2014+   (prezentace ze semináře níže)

Dokladování způsobilých výdajů

Metodické listy indikátorů

Osnova Studie proveditelnosti - ZS

Osnova Studie proveditelnosti - MŠ

Osnova Studie proveditelnosti - volnočasové a neformální vzdělávání

Tato pravidla  pro  žadatele a další potřebné dokumenty jsou ke stažení zde: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

 

Přílohy výzvy:

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" - formát PDF

Text výzvy "MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání" - formát xlxs."

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Aktivios, z.s.

 

 

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilost (ZOZ) - provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro MŠ

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ)- provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR) - pro ZŠ

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ) - provádí Centrum pro regionálnér zvoj (CRR)- pro neformální vzdělávání

Na výzvu je alokováno 14 927 000 Kč.

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 18. března 2018 do 12,00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

 

a

 

Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka

tel: 721 759 772              email: info@mas-aktivios.cz

 

______________________________________________________________________

Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná v pondělí 29.1. 2018 od 9,00 hodin v Přešticích zde.

 

Seminář pro žadatele se uskutečnil 29.1.2018 od 9 hod v KKC v Přešticích - prezenční listina zde

 

Prezentace pro žadatele výzvy MAS Aktivios, z.s. - IROP - Infrastruktura do vzdělávání zde

 

Prezentace  - Jak vyplnit žádost v systému ISKP14+ zde

 

______________________________________________________________________

 

1. Zasedání výběrové komise 16.4.2018 - prezenční listina a zápis zde

2. Zasedání výběrové komise  24.4.2018 - prezenční listina a zápis zde

Zasedání rozhodovacího orgánu MAS Aktivios, z.s. 25.4.2018 - prezenční listina a zápis zde

______________________________________________________________________