Obsah

 

 

Logo

Název aktuálně vyhlášené výzvy: Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II.

Číslo výzvy:  B89/03_16_047/CLLD_16_01_118

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 24.9. 2019 v 8:00 hod.  výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operační programu Zaměstnanost s názvem "Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II." 

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 31.12.2019  do 12:00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

 

"Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II." - formát PDF

"Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - II." - formát doc.

 

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Stanovy (statut) MAS Aktivios,z.s.

4. Jednací řád Členské schůze MAS Aktivios, z.s.

5. Jednací řád Výboru spolku MAS Aktivios, z.s.

6. Jednací řád Výběrové komise MAS Aktivios, z.s.

7. . Jednací řád Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s.

 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce  https://www.esfcr.cz/file/9003/

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  2 065 750 Kč. Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

Seminář pro žadatele se koná ve středu 23.10.2019 v Nezdicích od 13 hod - pozvánka zde 

Prezentace ze semináře ke stažení zde

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

a

Mgr. Martina Hanzlíková , projektový manažer

tel: 721 759 772 email: info@mas-aktivios.cz

Jednání výběrové komise MAS (výběrový orgán) proběhlo 22. ledna 2020 v kanceláři MAS Aktivios,z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice.

Hodnotící tabulka žádostí o podporu zde

Fotodokumentace z 22.1. 2020 zde

 

Jednání rozhodovacího orgánu MAS ( výbor spolku) proběhlo ve  čtvrtek  30.1. 2020 v kanceláři MAS ( Nezdice 46,334 01 Přeštice)

Zápis z jednání zde

Fotodokumentace z 30.1. 2020 zde

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název výzvy (již uzavřená): Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - I.

Číslo výzvy:  304/03_16_047/CLLD_16_01_118

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 20.12. 2017 v 8:00 hod.  výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operační programu Zaměstnanost s názvem "Výzva MAS Aktivios - podpora prorodinných opatření - I."

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 15.2. 2018 do 12:00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

 

 "Výzva MAS Aktivios-podpora prorodinných opatření - I." - formát PDF

"Výzva MAS Aktivios-podpora prorodinných opatření - I." - formát doc.

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Stanovy (statut) MAS Aktivios,z.s.

4. Jednací řád Členské schůze MAS Aktivios, z.s.

5. Jednací řád Výběrové komise MAS Aktivios, z.s.

6. Jednací řád Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s.

7. Jednací řád Výboru spolku MAS Aktivios, z.s.

 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce  https://www.esfcr.cz/file/9003/

 

 

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 000 000 Kč. Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

a

Mgr. Dalibor Hapl , projektový manažer

tel: 739 320 308 email: dhapl@email.cz

Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná v úterý 30.1. 2018 od 15,00 hodin v Blovicích zde.

 

Seminář pro žadatele  v Blovicích 30.1.2018 od 15,00 hod - prezentace zde

prezenční listina s pozvánkou zde

 

Jednání výběrové komise MAS (výběrový orgán) proběhlo 28. března 2018 v kanceláři MAS Aktivios,z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice.

Zápis z jednání zde

Hodnotící posudky žádostí o podporu zde

Prezenční listina zde

Fotodokumentace z 28.3. 2018

 

 

Jednání rozhodovacího orgánu MAS ( výbor spolku) proběhlo v úterý 17.4.2018 od 9 hod v kanceláři MAS ( Nezdice 46,334 01 Přeštice)

Prezenční listina a zápis z jednání zde

Fotodokumentace z 17.4. 2018