Obsah

2. Výzva PRogramu rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.,

vyhlašuje dne 25. února 2019 2. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Datum vyhlášení výzvy:    25. února 2019

Začátek příjmu žádostí   4. března 2019

Ukončení příjmu žádostí: 18. dubna 2019

Termín registrace projektů na RO SZIF: 27. června 2019

Programové rámce zde

F1F2F3F4F5F6

 

 

F7F8

 

Semináře pro žadatele proběhnou dne 7.3. 2019 v Přešticích 13.3. 2019 v Blovicích. Zájemce žádáme o zaslání návratky na seminář.

Projektové záměry je možné konzultovat o mimo seminář po telefonické domluvě.

Prezentace ze seminářů 7.3.2019 a 13.3.2019 zde 

Fotografie ze semináře zde

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Lenka Šrámková, projektová manažerka PRV, tel. 724 326 695

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 728 168 248

e-mail: info@mas-aktivios.cz

Mapa zájmového území MAS Aktivios, z.s.

 


Seznamy projektů a zápisy z jednání

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ PRV ( po přebodování F4)

Zápis z jednání Výboru spolku po přebodování F4 ze dne 17.10.2019 

Zápis z jednání Výběrové komise po přebodování F4 ze dne 14.10.2019

Zápis z jednáních Kontrolní komise před a po přebodování F4 ( 11.10. a 18.10.2019) 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI  (vloženo 25.4.2019)

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ PRV (vloženo 28.6.2019)

Zápis z jednání výboru spolku dne 21.6.2019 (vloženo 4.7.2019)

Zápis z jednání Výběrové komise dne 20.6.2019 (vloženo 4.7.2019)

 


Dokumenty k výzvě

  • Fiche č.1 - Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině

                       Požadované přílohy Fiche č.1

  • Fiche č.2 - Obnova a zachování krajinného rázu

                      Požadované přílohy Fiche č.2

  • Fiche č.3 - Neproduktivní investice v lesích

                      Požadované přílohy Fiche č.3

                      Požadované přílohy Fiche č.4

  • Fiche č. 5 - Uvádění zemědělských produktů na trh

                      Požadované přílohy Fiche č.5

  • Fiche č.6 - Podpora nezemědělských podnikatelů

                      Požadované přílohy Fiche č.6

                      Požadované přílohy Fiche č.7

  • Fiche č.8 - Předávání znalostí a informační akce

                      Požadované přílohy Fiche č.8

 

Pokud Vám nepůjde otevřít Fiche, je nutné ji nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Aktivios, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

  • Interní postup MAS „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti"

 


Přílohy žádosti o dotaci

                ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR - odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu

                Kurz euro dle ECB k 31.12.2018 činil 1 EUR = 25,724 CZK

                Praktický příklad vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

                Definice malých a středních podniků - nejčastější dotazy

 

V případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy:

  • Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím - příloha je nedílnou součástí Žádosti o dotaci v případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, na které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

 


Ostatní dokumenty

  • Pravidla pro žadatele PRV 19.2.1 (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) - platné pro rok 2019, aktualizace březen 2019
  • Pravidla pro MAS  (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER) - platné od října 2018

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře. Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup.

 

 


Další užitečné odkazy