Obsah

3. Výzva Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.,

vyhlašuje dne 19. června 2020 3. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Datum vyhlášení výzvy:    19. června 2020

Začátek příjmu žádostí:    19. června 2020

Ukončení příjmu žádostí: 16. srpna 2020 !!!

 

Termín registrace projektů na RO SZIF: 16. října 2020

 

F2 F5 F6 F7

 

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Semináře pro žadatele proběhnou dne 16.7.2020 od 9:00 hodin a od 15:00 hodin v Zasedací místnost MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice. 

Z organizačních a kapacitních důvodů je nezbytně nutné přihlásit se na výše uvedených kontaktech nejpozději do 13.7.2020. Kapacita semináře je max. 10 osob!

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ZDE 

Prezentace semináře

Projektové záměry je možné konzultovat i mimo seminář po telefonické domluvě.

Mapa zájmového území MAS Aktivios, z.s.

Dokumenty k výzvě:

  • Fiche č.2 - Obnova a zachování krajinného rázu

  • Fiche č.5 - Uvádění zemědělských produktů na trh

  • Fiche č.6 - Podpora nezemědělských podnikatelů                    

  • Fiche č.7 - Podpora lesnických podnikatelů

​​​​​​                    

Pokud Vám nepůjde otevřít Fiche, je nutné ji nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Aktivios, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

INTERNÍ POSTUP MAS - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti

 

Upřesnění k preferenčnímu kritériu: Žadatel nebyl podpořen MAS v dosud vyhlášených výzvách PRV v rámci realizace Strategie CLLD (2014 – 2020)Podpora MAS se vztahuje k aktu Výběru Žádostí o dotaci na MAS a termínu registraci projektu na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS. Pokud MAS žadatele v předchozích výzvách k podpoře vybrala, ale žadatel z nějakého důvodu po registraci na RO SZIF sám administraci projektu ukončil, pak v rámci výše uvedeného preferenčního kritéria je na něho pohlíženo jako na podpořeného žadatele.

 


Přílohy žádosti o dotaci:

         ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR - odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu

 

                 Kurz Euro dle ECB k 31.12.2019 činil 1 EUR = 25,408 CZK

                 Praktický příklad vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

                 Definice malých a středních podniků - nejčastější dotazy

                 Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

 

V případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy:

  • Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím příloha je nedílnou součástí Žádosti o dotaci v případě, že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, na které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

 


Ostatní dokumenty:

  • Pravidla pro žadatele PRV 19.2.1 (Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje) - platné pro rok 2020, aktualizace duben 2020
  • Pravidla pro MAS  (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER) - platné od března 2020

        Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře. Žadatelům,           kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup.

                 Veřejné zakázky - nejčastější dotazy (aktual. k 7.1.2020)


Seznamy projektů a zápisy z jednání:

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ  (vloženo 21.8.2020)

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ (vloženo 20.10.2020)

Zápis z jednání výboru spolku 8.10.2020

Zápis z jednání výběrové komise 30.9.2020