Obsah

4. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.,

vyhlašuje dne 15. března 2021 4. Výzvu PRV v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY:         15. března 2021
ZAČÁTEK PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:            1. dubna 2021
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:    16. května 2021 
termín registrace na ro szif: 16. srpna 2021

F10a F10e F10f F10h

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ (173.16 kB)

Semináře pro žadatele proběhnou dne 9.4. 2021 od 9:00 hodin a 12.4. 2021 od 17:00 hodin v online formě.

Přístup na semináře zde  https://meet.google.com/ffm-guzz-ixr

Rozhodně doporučujeme všem žadatelům, aby svoje záměry předem konzultovali a vyhnuli se tak zbytečným chybám či možnému vyloučení projektu z důvodu jeho nezpůsobilosti.   

Prezentace ze semináře zde  (1.94 MB) - vše o výzvě, způsobilé a nezpůsobilé výdaje jednotlivých záměrů apod.

Prezentace ze semináře zde    (1.88 MB) - jak se přihlásit do Portálu farmáře, jak vygenerovat žádost, vyplnění

                                                                         žádosti a jak ji odeslat  

 

KONTAKTNÍ OSOBY pro konzultace: 

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAPA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MAS AKTIVIOS, Z.S.


DOKUMENTY K VÝZVĚ

                ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR - odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

 

Jak se dostanu do portálu farmáře?  kde najdu žádost?

 

  • Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře. Žadatelům, kteří dosud nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup

Založení nového účtu je možné provést přihlášením do Portálu farmáře MZe prostřednictvím Informačního systému datových schránek nebo na tel. Žibřidová tel. 731 697 091. Pokud uživatel úspěšně projde přihlášením na straně DS, je mu v prostředí MZe umožněno založení nového účtu žadatele.  


OSTATNÍ DOKUMENTY


SEZNAMY PROJEKTŮ a zápisy jednání