Obsah

5. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

MAS Aktivios, z.s. bude vyhlašovat 

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu do Programu rozvoje venkova

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 21. 3. 2022

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 11. 4. – 20. 5. 2022

podrobněji MAS Aktivios, z.s. připravuje 5. výzvu PRV 

 

Bude možné podávat žádosti o dotaci  do těchto opatření:

F4 Podpora zemědělských podnikatelů 

F6 Podpora nezemědělských podnikatelů

F7 Podpora lesnických podnikatelů

F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Ve Fichi 10 je možné předložit projekty do následujících oblastí:

a) Veřejná prostranství v obcích

e) Vybrané kulturní památky

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

h) Muzea a expozice pro obce

g) Stezky

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE (174.51 kB)

Semináře pro žadatele proběhnou:

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 10 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Příchovice, čp. 37 (pro F10)

a ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 10 hod v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311 (pro opatření F4, F6 a F7)

Rozhodně doporučujeme všem žadatelům, aby svoje záměry předem konzultovali a vyhnuli se tak zbytečným chybám či možnému vyloučení projektu z důvodu jeho nezpůsobilosti.   

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO KONZULTACE: 

Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel: +420 728 168 248

Ing. Lenka Šrámková – manažer SCLLD, tel: +420 724 326 695

e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

MAPA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ MAS AKTIVIOS, Z.S.


DOKUMENTY K VÝZVĚ

       Pokud Vám nepůjde Fiche otevřít, je nutné ji nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

            ČSÚ - Počet obyvatel v obcích ČR - odkaz na webovou stránku Českého statistického úřadu