Obsah

Ahoj prázdniny !

Příměstského tábora se zúčastnilo 11 dětí, pod vedením 2 lektorů. Hlavním lektorem byl pan Noah, který se narodil v USA a který měl pro děti připraven bohatý program, v rámci kterého je formou hry učil anglickému jazyku. Druhý lektor byl celou dobu s dětmi, překládal dětem Noahova zadání, kterým nerozuměli a měl děti na starost mimo vyučovací hodiny. Mimo vyučování chodili účastníci tábora buď ven, nebo zůstali v sále KKC, kde pro ně byl připraven program (setkání se soutěžícím soutěže The Voice, pohybové hry, stopovačka a vědomostní hry).Při animačním programu došlo na velkou procházku městem, kdy se v anglickém jazyku děti učily o památkách města.