Obsah

MAP Archiv

 

Kalendář s tipy na webináře, najdete ho zde

Připravujeme pro vás:

 

 

 

A co nás ještě čeká v MAP?

 - setkání pracovních skupin

 - setkání MŠ a ZŠ

 - zasedání řídícího výboru MAP

 - zpracování finální verze dokumentu MAP

 - Příprava projektu MAP II. - s tím souvisí intenzivní sbírání podnětů a nápadů na společné aktivity všech aktérů působících ve vzdělání ( ZŠ, MŠ, SVČ, ZUŠ, knihovny, neziskové organizace a další aktivní subjekty) pro podporu výměny zkušeností, čtenářské i matematické gramotnosti, s akcentací na podporu regionální identity u dětí školního věku a další. Už nyní se těšíme:-)

Veškerá setkání a semináře jsou zdarma.

Více informací a přihlášky u Mgr. Martiny Hanzlíkové - koordinátorky projektu Zpracovávání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Přeštice, tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz

nebo u Ing. Lenky Šrámkové, koordinátorky projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Blovice, tel. 724 326 695, e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Uskutečnilo se: 

 • 28. května 2018 od 16,00 hod. Ve staré škole na Prusínách
 • "Prusínská zahradní dílna"

       Setkání pedagogických pracovníků v rámci projektu Zpracování místního            akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Přeštice

Pozvánka zde

Fotografie z Workshopu zde 

 

 • 26. května 2018 (sobota) Příchovice

První pomoc zážitkem + Jak na syndrom vyhoření(aneb hoříme pro věc i bez sirek)“.

na přání některých z vás pořádáme ve spolupráci se spolkem ZDrSEM celodenní akční workshop pro pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Přeštice 

Pro koho?

Určeno pro pracovníky s dětmi do 15 let v rámci zájmového a neformálního vzdělávání z území ORP Přeštice

Kdy a kde?

V sobotu 26. května 2018 v Přešticích/Příchovicích

 

 • 21. května 2018 (pondělí), od 13,00-19,00 hod. v KKC Přeštice 

"Storytelling - Jak vychovávat příběhem" s lektorkou Mgr. Markétou Holou

Workshop je určen především pro pedagogy a lektory, ale také pro ty, kteří zajímá propojení vzdělávání skrze vyprávění příběhů. Vyprávění má dlouhou tradici . Pomocí příběhů se předávaly zkušenosti, znalosti i víra dávno před nalezením písma.  I dnes vyprávíme všichni každý den, ale ne všichni vědomě používáme své vypravěčské dovednosti a nazvali bychom se vypravěčem. Metoda storytelling nám pomůže v sobě objevit vypravěče a zaujnmout příběhem své děti i žáky....

 Obsahem workshopu: 

 • postupy a techniky vyprávění příběhů
 • práce se strukturou příběhu a její přiblížení dětem
 • tvorba příběhu
 • trénink vypravěčských dovedností
 • interpretační a improvizační cvičení

Pozvánka zde

Fotografie z WORKSHOPU ZDE

 

1.workshopy - pilotní aktivita v rámci podpory enviromentální výchovy a místní

v rámci projektu Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Blovice (zkráceně MAP I.) a příprav na právě připravovaný navazující projekt (zkráceně MAP II.) jsme připravili některé pilotní aktivity k ověření zájmu o ně ve vašich školách a nyní nabízíme účast pedagogům jako „přihlížejících“ účastníků  na těchto následujících aktivitách:

 

a)Workshop Jaro v zahradě II. pro žáky 2.-5. třídy – vedou lektoři ze Spolku Ametyst (náplň programu: žáci provedou v zahradě jarní inventuru – s pracovním listem odhalí mnohé aspekty jara, smyslově se na zahradu naladí a protáhnou si tělo. Potom se promění v malé badatele a dají se do průzkumu půdy, ze které na jaře vše vyrůstá. V půdní laboratoři vytvoří paletu jejích barev, provedou testy na přítomnost vzduchu a vody, s určovacími klíči a lupami zjistí, kdo hlínu pomáhám vyrábět. Seznámí se s významem kompostu a založí si „hřbitov bioodpadků“. Na závěr také ochutnají některé jarní květy a dozví se něco o léčivých silách běžných jarních rostlin.)

 

V pátek 27. dubna 2018 od 8,00 hod. v ZŠ Dolní Lukavice (žáci ZŠ Dolní Lukavice)  – zahrada.  (doba trvání vč. přestávek cca 180 minut)

V úterý 24. dubna 2018 od 9,00 hod. v ZŠ  Štěnovice (žáci ZŠ Štěnovice) - zahrada (doba trvání vč. přestávek cca 180 minut)

V úterý 24. dubna 2018 od 13,00 hod. v ZŠ Chlumčany (žáci ZŠ Chlumčany - školní družina) – zahrada (doba trvání vč. přestávek cca 150 minut)

b) workshop Letem netopýřím světem pro žáky 1.-5. tříd ZŠ – vedou lektoři ze Spolku Ametyst  (náplň programu: Vžijte se do role netopýru. Poznejte blíž jejich obyčeje a zvláštnosti. Čím se netopýři živí? Jak se  mění jejich aktivita během ročních období? Kde bydlí? Jak se žije  a lidem společně? Co může netopýry ohrožovat? Čeká nás krátký film, zážitkové hry, lov hmyzu a dokonce rozbor netopýřího trusu.)

        V pátek 20. dubna 2018  od 8,30 hod. na Prusinách (Nebílovy) – žáci ZŠ a MŠ Horšice (doba trvání vč. přestávek cca 180 minut, + doprava autobusem tam a zpět/odjezd autobusem z Horšic/Přeštic bude upřesněn, předpoklad před osmou hodinou ranní)

V případě zájmu kontaktujte p. Martinu Hanzlíkovou na tel. 721 759 772 nebo na info@mas-aktivios.cz (kapacita omezena: max. 5 pedagogů/akce  PS: u aktivity Jaro v zahradě II. až max. 10 pedagogů/akce)

 13. dubna 2018 od 14,00 hod.(KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311)

          Setkání na přání s Člověkem v tísni 

„Podpora dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí – příčiny školního neúspěchu, možnosti podpory žáka na půdě školy (včetně kauzuistik)“.

Rádi bychom to co nejvíce přizpůsobili na míru vám a učitelům, a tak by pro nás bylo přínosné, pokud byste v případě zájmu alespoň v heslech napsali, jaká konkrétní témata v této oblasti ve své praxi řeší a kterým byste se chtěli věnovat.

   

 • 10. dubna 2018  od 17:00 hod. v KKC Přeštice (malý sál)

       " Bolest jménem šikana"

Beseda s Ing. Jiřím Šromem na další témata, která vás zajímají. S odborníkem na prevenci rizikového chování.( Lektor Ing. Jiří Šrom ze společnosti ACET ČR, z.s. přednáší i na některých základních školách v území na bezedách primární prevence pro žáky škol)

Pozvánka zde

 

 • 27. března 2018 od 16:30 hod. v ZŠ Štěnovice (v aule)

"Skrytá nebezpečí internetu"

Zveme Vás - širokou rodičovskou veřejnost na besedu s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. JIřím Šromem a diskuzi k možnostem využívání internetu pro vzdělání dětí. 

Zveme všechny rodiče, kterým není jedno, co jejich děti prozkoumávají ve virtuálním světě internetu ve svém počítači, mobilů a tabletů a jaké možné nástrahy při svém objevování na ně číhají.

Pozvánka zde

 

 • 27. března 2018 od 8:30 hod. v MŠ Dukelská v Přešticích
 • " Ukázka práce s nadanými dětmi "

Setkání učitelů MŠ a ZŠ s paní RNDR. Kateřinou Vágnerovou za účelem ukázky práce s dětmi - identifikace nadání, rozvoj prematemetických kompetencí, rozvoj logiky a vyjadřování a malá věda- pokusy.

(RNDR. Kateřina Vágnerová vystudovala biofyziku na MF fakultě Karlovy univerzity v Praze. Profesně se zabývala nukleárně magnetickou rezonancí, výzkumem i metodologií. Nyní se zabývá lektorskou činností, přiblížení vědy dětem na různých úrovních, programům na rozvoj intelektu a práci s nadanými dětmi)

 

 • 20. března 2018 od 15,00 (v zasedací místnosti MěÚ Přeštice)                         

       Setkání se zástupkyněmi OSPODu v Přešticích

 •  setkání bylo určeno pro pedagogické pracovníky 
 •  tématem bylo seznámení se s obsahem práce OSPODu, kdy se na něho mohou  obracet a jak s OSPODem spolupracovat 
 • Fota ze setkání

 

 • 12. března 2018  ZŠ Blovice v 10:00 hod. cca 90min.

       pilotní projekt - " Podpora čtenářské gramotnosti "

       Ve spolupráci s herečkou DJKT v Plzni Janou Kubátovou-                                     - workshop nad knihou - Deník Anny Frankové ( 9. třída)

 

 • 5. března 2018 ZŠ Letiny v 10:00 hod. cca 90 min.

  pilotní projekt - " Podpora čtenářské gramotnosti "

  Ve spolupráci s herečkou DJKT v Plzni Janou Kubátovou - workshop nad knihou - Deník Anny Frankové ( 8. a 9. třída)

 

 • 1. března 2018 v 8:30 hod. v  MŠ Merklín 

  " Povídání u kafíčka IV. "
  Setkání vedení a pedagogů mateřských škol - tentokráte přijměte pozvání do MŠ Merklín.

 

 • 15. února 2018 od 16,00od. v Blovicích (ZŠ Blovice, Družstevní 650)

"Skrytá nebezpečí internetu"
Beseda s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. Jiřím Šromem, pro širokou rodičovskou veřejnost - rodiče, kterým není jedno, co jejich děti dělají, když jsou u svých počítačů, mobilů a tabletů.

 

 • 13. února 2018 od 14,00 hod. Blovicích (ZŠ Blovice, Družstevní 650) "Podporujeme nadané děti pro budoucnost "
  • ve spolupráci s Mensa ČR

  • V rámci semináře jste se dozvěděli: proč nadaný žák nemusí vždy být ten nejvzornější ze třídy

  •  proč je důležité podporovat nadané děti

  • jak s podporou nadaných žáků na škole začít

  • které metody práce s nadanými dětmi volit a kde hledat další informace, materiály a odbornou pomoc.

  • pozvánka zde

  •  fotografie můžete naleznout zde

 

 • 5. prosince 2017 od 13 hod. - zasedání Řídícího výboru MAP ORP Blovice

 

 •  30. listopadu 2017 - jednodenní exkurze za účelem výměny zkušeností a to do školy  OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., která se nachází v Babicích u Říčan. Foto zde.

 

 • 28. listopadu 2017 od 15,30 do 19,30 hod. v KKC Přeštice praktický seminář  „První pomoc – předškolní děti, který se konal ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Účastníci obdrželi certifikát o proškolení.

 • Obsah semináře:

 • aktivace tísňové linky,
 • základní neodkladná resuscitace dítěte,
 • poruchy vědomí různé etiologie,
 • první pomoc u epileptika, astmatika,
 • zástava krvácení,
 • alergická reakce modelové situace

 

 • 23. listopadu 2017 - odborná přednáška s panem  Jiřím Sixtou na témata relaxační techniky, co proti syndromu vyhoření, sebereflexe atd ( v rámci setkání škol ve spolupráci s pořádající ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích)

 

 • 23. listopadu 2017 od 16,30 hod. v Základní škole Spálené Poříčí "Skrytá nebezpečí internetu" beseda s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. Jiřím Šromem, pro širokou rodičovskou veřejnost - rodiče, kterým není jedno, co jejich děti dělají, když jsou u svých počítačů, mobilů a tabletů. Pozvánka zde.

 

 • 16. listopadu 2017 od 8,00 hod.  - setkání MŠ "Povídání u kafíčka MŠ - III." v mateřské škole v Borovech. 

 

 • úterý 24. října 2017 od 16,00 hod. navazující workshop  "Mluvíme beze slov (ale nejen...)"s lektorkou Štěpánkou Syrovátkovou v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra v Přešticích pro učitele mateřský a základních škol, vychovatele v družinách, pracovníky v ZUŠ i DDM. Pozvánka zde, foto z akce zde.

 

 • úterý 3. října 2017 setkání se zástupci České školní inspekce v Klatovech. Pozvánka zde

 

 • úterý 19. září 2017 od 15,00 hod. v knihovně v Blovicích  workshop "Čtenářská gramotnost" s paní Vlaďkou Sučkovou z 1.stupně ZŠ Tyršova v Plzni. Pozvánka zde. Foto z akce zde. Zpráva z akce zde.

 

 • středa  6. září 2017 od 9,00 do 12,30 hod. v ZUŠ v Přešticích  „Seznámení s oborem muzikoterapie a možnosti použití prvků muzikoterapie ve školství“    - interaktivní seminář, který je určen především pro pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ,  DDM. Inspirovat se tak mohou nejen učitelé hudební výchovy, ale všichni pedagogové/vychovatelé, kteří řeší se svými žáky nejen obtížné výchovné problémy, zajímavý však může být  při samotné pedagogické činnosti a výchově dětí, ale také pro ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. Pozvánka zde.

 

 • úterý 13. července 2017 od 16:30 hod. v DDM v Blovicích setkání pracovní skupiny volnočasové a neformální vzdělávání Pozvánka zde. Zpráva z akce zde.

 

 • pondělí 26. června 2017 od 8,00 hod. na Prusinech (Nebílovy"Enviromentální výuka ve škole/družině" společné setkání a workshop za účelem sdílení zkušeností a nasbírání inspirace pro další činnost. Určeno především pro vychovatele/pedagog.pracovníky/asistenty v družinách, ale také pro zájemce z řad učitelů v MŠ a ZŠ. Pozvánka a více informací zde.  Foto zde   Zpráva z akce zde

  středa 31. května 2017 od 7,45 hod.   "Povídání tentokráte nejen u kafíčka" společné neformální setkání vedení mateřských škol na území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností, nejprve v tělocvičně ZŠ J.Hlávky v Přešticích a poté v cukrárně U Baxů, ul. V Háječku v Přešticích. Pozvánka zde  Zpráva ze setkání zde. Foto zde

 • Termín č. 1: středa 3. května 2017  od 16,00 hod. v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra v Přešticích

  Termín č. 2pondělí 15. května 2017 od 16,00 hod. v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra v Přešticích
  seminář Jak se domluvit v emočně náročných situacích“pro učitele mateřských a základních škol, .Více informací zde.  Zpráva zde. Foto zde.

 

 • čtvrtek 16. března 2017 od 14,00 hod. "Povídání u kafíčka-malotřídní ZŠ" - společné neformální setkání vedení malotřídních základních škol na území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností v kavárničce Café Volf v Přešticích.

       Pozvánka zde. Zpráva ze setkání zde   Foto zde   Materiály ke stažení (Organizace        zápisů k povinné školní docházce MŠMT) zde 

 

 • středa 11. ledna 2017 od 13,00 hod. "Povídání u kafíčka" - společné neformální setkání vedení mateřských škol na území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností v cukrárně U Baxů, ul. V Háječku v Přešticích.

       Pozvánka  zde. Zpráva ze setkání zde  Foto zde 

 

 • pondělí 26. září 2016 setkání rodičů, pedagogických pracovníků i výchovných poradců a dalších, kdo mají, co říci a zajímá je Vzdělávání na Blovicku  s podtitulem Co všechno může škola a rodina může škola udělat pro dobrý vstup do života?   Budeme hledat cesty ke spolupráci škol s rodiči, škol se školami, diskutovat o nových metodách používaných ve vzdělávání, hledat význam školy pro obec. Pozvánka zde

       Fotogalerie:zde