Obsah

MAP Archiv

 

Kalendář s tipy na webináře, najdete ho zde


Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice (zahrnuje analytickou část a strategickou část včetně ročního akčního plánu) - schválen zřizovateli škol na území a Řídícím výborem MAP SO ORP Přeštice dne 9.5. 2018

 

Strategický rámec pro ORP Přeštice schválen Řídícím výborem MAP SO ORP Přeštice dne 20. 2. 2018 (hlasování per rollam)

Strategický rámec MAP pro SO ORP Přeštice již  byl zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

 

Strategický rámec pro ORP Přeštice - návrh aktualizace k připomínkování zde + seznam investičních priorit (žlutě označeny změny). k připomínkování možno do 5. prosince 2017 do 12,00 hod.

Tento dokument bude předložen k projednání (schválení) Řídícímu výboru Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přeštice dne 6.12. 2017 a tímto se nyní zveřejňuje  k připomínkování partnerům i široké veřejnosti. Zároveň informujeme, že dokument bude v dalším období  průběžně aktualizován na základě sesbíraných podkladů z území. Jeho finální a závazná verze bude předložena Řídícímu výboru MAP SO ORP Přeštice ke schválení v roce 2018.

Připomínky, prosím, zasílejte na info@mas-aktivios.cz  do úterý 5.12. 2017 do 12,00 hod.  

Děkujeme tímto za vaši aktivní spolupráci a těšíme se na další setkání s vámi.

Mgr. Martina Hanzlíková, koordinátor projektu Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice, tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Analytická část místního akčního plánu vzdělávání v ORP Přeštice

Strategický rámec pro ORP Přeštice schválen Řídícím výborem MAP SO ORP Přeštice dne 29.11. 2016

Strategický rámec MAP pro SO ORP Přeštice již  byl zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

 

 

Návrh Strategického rámce pro ORP Přeštice k připomínkování do 20.11.2016

Vážení zájemci o vzdělávání v ORP Přeštice, rádi bychom Vám představili návrh prvního krátkého dokumentu vzniklého  v rámci projektu Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Přeštice tzv. Strategický rámec MAPu, který reflektuje v obecné rovině potřeby v oblasti vzdělávání v našem regionu. Na základě těchto potřeb jsme ve spolupráci s aktéry ve vzdělávání navrhli priority a cíle, k nimž by měla směřovat dílčí opatření a aktivity, které budou v území projednávány v nejbližším období. 

Návrh Strategického rámce MAP pro ORP Přeštice zde. + Seznam projektových záměrů Investiční priority zde

Společnou snahou je zvýšit kvalitu vzdělávání v ORP Přeštice, propojit co nejvíce subjektů a zapojit je do diskuze o tom, kdo, co a jak může pro vzdělávání na Přešticku udělat. Budeme rádi, když nám sdělíte své postřehy a připomínky k návrhu Strategického rámce a když se tak aktivně zapojíte do Místního akčního plánování Vzdělávání v ORP Přeštice.

Tento dokument bude předložen ke schválení Řídícímu výboru Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přeštice dne 29.11. 2016 a tímto se nyní zveřejňuje  k připomínkování partnerům i široké veřejnosti. Zároveň informujeme, že dokument bude v dalším období  průběžně aktualizován na základě sesbíraných podkladů z území. Jeho finální a závazná verze bude předložena Řídícímu výboru MAP SO ORP Přeštice ke schválení v roce 2018.

Připomínky, prosím, zasílejte na info@mas-aktivios.cz  do neděle 20.11. 2016.  

 

Děkujeme tímto za vaši aktivní spolupráci a těšíme se na další setkání s vámi.

Mgr. Martina Hanzlíková, koordinátor projektu Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice, tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz