Obsah

MAP Archiv

 

Kalendář s tipy na webináře, najdete ho zde

Připravujeme pro vás:

 

 

A co nás ještě čeká v MAP?

 - setkání pracovních skupin

 - setkání MŠ a ZŠ

 - zasedání řídícího výboru MAP

 - zpracování finální verze dokumentu MAP

 - Příprava projektu MAP II. - s tím souvisí intenzivní sbírání podnětů a nápadů na společné aktivity všech aktérů působících ve vzdělání ( ZŠ, MŠ, SVČ, ZUŠ, knihovny, neziskové organizace a další aktivní subjekty) pro podporu výměny zkušeností, čtenářské i matematické gramotnosti, s akcentací na podporu regionální identity u dětí školního věku a další. Už nyní se těšíme:-)

Veškerá setkání a semináře jsou zdarma.

Více informací a přihlášky u Mgr. Martiny Hanzlíkové - koordinátorky projektu Zpracovávání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Přeštice, tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz

nebo u Ing.Lenky Šrámkové, koordinátorky projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Blovice, tel. 724 326 695, e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

Již proběhlo:

 • 28. května 2018 od 16:00 hod. Stará Prusínská škola

" Prusínská zahradní dílna"Workshop pro pedagogické pracovníky v Prusínské škole pod vedením Mgr. Lenky Prunerové.

Fotografie z Workshopu zde

 

 • 26.5. 2018  Příchovice
 • První pomoc zážitkem + Jak na syndrom vyhoření (aneb hoříme pro věc i bez sirek)“.

 

 • Na přání některých z vás pořádáme ve spolupráci se spolkem ZDrSEM celodenní akční workshop pro pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Přeštice 
 • Pro koho?

  Určeno pro pracovníky s dětmi do 15 let v rámci zájmového a neformálního vzdělávání z území ORP Přeštice

  Kdy a kde?

  V sobotu 26. května 2018 v Přešticích/Příchovicích

   

 • 21. května 2018 (pondělí),od 13,00-19,00 hod. v KKC Přeštice 

 "Storytelling - Jak vychovávat příběhem" s lektorkou Mgr. Markétou Holou

Workshop je určen především pro pedagogy a lektory, ale také pro ty, kteří zajímá propojení vzdělávání skrze vyprávění příběhů. Vyprávění má dlouhou tradici . Pomocí příběhů se předávaly zkušenosti, znalosti i víra dávno před nalezením písma.  I dnes vyprávíme všichni každý den, ale ne všichni vědomě používáme své vypravěčské dovednosti a nazvali bychom se vypravěčem. Metoda storytelling nám pomůže v sobě objevit vypravěče a zaujnmout příběhem své děti i žáky....

 Obsahem workshopu: 

 • postupy a techniky vyprávění příběhů
 • práce se strukturou příběhu a její přiblížení dětem
 • tvorba příběhu
 • trénink vypravěčských dovedností
 • interpretační a improvizační cvičení

Pozvánka zde

Fotografie z WORKSHOPU zde

 

1.workshopy - pilotní aktivita v rámci podpory enviromentální výchovy a místní

v rámci projektu Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Přeštice (zkráceně MAP I.) a příprav na právě připravovaný navazující projekt (zkráceně MAP II.) jsem připravila některé pilotní aktivity k ověření zájmu o ně ve vašich školách a nyní nabízíme účast pedagogům jako „přihlížejících“ účastníků  na těchto následujících aktivitách:

 

a)Workshop Jaro v zahradě II. pro žáky 2.-5. třídy – vedou lektoři ze Spolku Ametyst (náplň programu: žáci provedou v zahradě jarní inventuru – s pracovním listem odhalí mnohé aspekty jara, smyslově se na zahradu naladí a protáhnou si tělo. Potom se promění v malé badatele a dají se do průzkumu půdy, ze které na jaře vše vyrůstá. V půdní laboratoři vytvoří paletu jejích barev, provedou testy na přítomnost vzduchu a vody, s určovacími klíči a lupami zjistí, kdo hlínu pomáhám vyrábět. Seznámí se s významem kompostu a založí si „hřbitov bioodpadků“. Na závěr také ochutnají některé jarní květy a dozví se něco o léčivých silách běžných jarních rostlin.)

 • V úterý 24. dubna 2018 od 9,00 hod. v ZŠ  Štěnovice (žáci ZŠ Štěnovice) - zahrada (doba trvání vč. přestávek cca 180 minut)

 

 • V úterý 24. dubna 2018 od 13,00 hod. v ZŠ Chlumčany (žáci ZŠ Chlumčany - školní družina) – zahrada (doba trvání vč. přestávek cca 150 minut)

 

 • V pátek27. dubna 2018 od 8,00 hod. v ZŠ Dolní Lukavice (žáci ZŠ Dolní Lukavice)  – zahrada.  (doba trvání vč. přestávek cca 180 minut)

 

b) workshop Letem netopýřím světempro žáky 1.-5. tříd ZŠ – vedou lektoři ze Spolku Ametyst  (náplň programu: Vžijte se do role netopýru. Poznejte blíž jejich obyčeje a zvláštnosti. Čím se netopýři živí? Jak se  mění jejich aktivita během ročních období? Kde bydlí? Jak se žije  a lidem společně? Co může netopýry ohrožovat? Čeká nás krátký film, zážitkové hry, lov hmyzu a dokonce rozbor netopýřího trusu.)

        V pátek 20. dubna 2018  od 8,30 hod. na Prusinách (Nebílovy) – žáci ZŠ a MŠ  Horšice (doba trvání vč. přestávek cca 180 minut, + doprava autobusem tam a zpět/odjezd autobusem z Horšic/Přeštic bude upřesněn, předpoklad před osmou hodinou ranní)

V případě zájmu mě kontaktujte na tel. 721 759 772 nebo na info@mas-aktivios.cz (kapacita omezena: max. 5 pedagogů/akce  PS: u aktivity Jaro v zahradě II. až max. 10 pedagogů/akce)

13. dubna 2018 ve 14,00 hod.v KKC Přeštice (konferenční sál)

  Setkání s Člověkem v tísni - na přání

„Podpora dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí – příčiny školního neúspěchu, možnosti podpory žáka na půdě školy (včetně kauzuistik)“.

Rádi bychom to co nejvíce přizpůsobili na míru vám a učitelům, a tak by pro nás bylo přínosné, pokud byste v případě zájmu alespoň v heslech napsali, jaká konkrétní témata v této oblasti ve své praxi řeší a kterým byste se chtěli věnovat.

Konkrétní podněty pište na info@mas-aktivios.cz nebo na tel. 721 759 772.

10. dubna 2018 (úterý) od 16:30 hod. v KKC Přeštice (konf. sálek)

" Bolest jménem šikana"

Beseda s Ing. Jiřím Šromem na další témata, která vás zajímají. S odborníkem na prevenci rizikového chování.( Lektor Ing. Jiří Šrom ze společnosti ACET ČR, z.s. přednáší i na některých základních školách v území na bezedách primární prevence pro žáky škol)

Pozvánka zde

Fota z tohoto dne

 

27. března 2018 (úterý) od 8:30 hod. v MŠ Dukelská v Přešticích

" Ukázka práce s nadanými dětmi "

Setkání učitelů MŠ a ZŠ s paní RNDR. Kateřinou Vágnerovou za účelem ukázky práce s dětmi - identifikace nadání, rozvoj prematemetických kompetencí, rozvoj logiky a vyjadřování a malá věda- pokusy.

(RNDR. Kateřina Vágnerová vystudovala biofyziku na MF fakultě Karlovy univerzity v Praze. Profesně se zabývala nukleárně magnetickou rezonancí, výzkumem i metodologií. Nyní se zabývá lektorskou činností, přiblížení vědy dětem na různých úrovních, programům na rozvoj intelektu a práci s nadanými dětmi) 

Fotodokumence z tohoto dne

Doporučená literatura

Doporučené logické hry

Výběr pořadů z nabídky České televize

 

27. března 2018 (úterý) od 16:30 hod. v ZŠ Štěnovice (v aule)

"Skrytá nebezpečí internetu"

Zveme Vás - širokou rodičovskou veřejnost na besedu s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. JIřím Šromem a diskuzi k možnostem využívání internetu pro vzdělání dětí. 

Zveme všechny rodiče, kterým není jedno, co jejich děti prozkoumávají ve virtuálním světě internetu ve svém počítači, mobilů a tabletů a jaké možné nástrahy při svém objevování na ně číhají.

Pozvánka zde

20. března 2018 od 15,00hod. zasedací místnost MěÚ Přeštice

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPKYNĚMI OSPODu.

 • bylo určené pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ
 • téma: seznámení se s obsahem práce OSPODu
 • jak mohou navzájem spolupracovat při řešení problémů

Fota ze setkání zde

19. března 2018  ZŠ Přeštice v 10:00 hod. cca 90 min.

pilotní projekt - " Podpora čtenářské gramotnosti " Ve spolupráci s herečkou DJKT v Plzni Janou Kubátovou - workshop nad knihami Deník Anny FrankovéBylo nás pět ( pro vybrané třídní kolektivy).

13. března 2018 od 17:00 hod.v KKC Přeštice(konferenční sál)

" Co z toho našeho kluka/holky bude?"

Seminář je určen pro rodiče a bude se zabývat především současným přístupem ke kariérovému poradenství, vlivem rodičů na výběr kariérní cesty svých dětí a otázkou komunikace mezi rodiči a dětmi na téma kariéra.

 • Kariérní poradenství - co to je, jak ho chápat, trendy
 • Dovednosti pro řízení vlastní kariéry
 • Vliv rodičů na rozhodování dětí - jak ho rodiče využívají/zneužívají
 • Komunikace - jak dítě podpořit
 • Informační zdroje a možnosti, diskuze

​​​Fota s besedy zde.

V průběhu března 2018 proběhl: 

pilotní projekt - " Podpora čtenářské gramotnosti "

Ve spolupráci s herečkou DJKT v Plzni Janou Kubátovou - workshop nad knihami Deník Anny FrankovéBylo nás pět ( pro vybrané třídní kolektivy).

1. března 2018 v 8:30 hod. v  MŠ Merklín 

" Povídání u kafíčka IV. "

Setkání vedení a pedagogů mateřských škol - tentokráte přijměte pozvání do MŠ Merklín.

Fotografie s povídání u kafíčka IV. Můžete naleznout zde

5. března  2018 ZŠ Letiny v 10:00 hod. cca 90 min.

pilotní projekt - " Podpora čtenářské gramotnosti " Ve spolupráci s herečkou DJKT v Plzni Janou Kubátovou - workshop nad knihou Deník Anny Frankové ( 9. třída).

12. března 2018  ZŠ Blovice v 10:00 hod. cca 90min.

pilotní projekt - " Podpora čtenářské gramotnosti " Ve spolupráci s herečkou DJKT v Plzni Janou Kubátovou - workshop nad knihou Deník Anny Frankové ( 9. třída).

13. února 2018 ve 14:00 od. v Blovicích (ZŠ Blovice,Družstevní 650) 

" Podporujeme nadané děti pro budoucnost"

V rámci semináře se dozvíte: proč nadaný žák nemusí vždy být ten nejvzornější ze třídy/ proč je důležité podporovat nadané děti/ jak s podporou nadaných žáků na škole začít/ které metody práce s nadanými dětmi volit/ kde hledat další informace, materiály a odbornou pomoc.

Pozvánka dne 

Fotografie můžete naleznout zde


6. prosince 2017 od 14,30 hod. - zasedání Řídícího výboru MAP ORP Přeštice 

30. listopadu 2017 - jednodenní exkurze za účelem výměny zkušeností a to do školy  OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.která se nachází v Babicích u Říčan. Ředitel základní školy Mgr. Bc. Jiří Luka nás vřele přivítal a představil koncepci školy. Poté jsme, rozděleni do několika menších skupinek mohli být přítomni ve vyučovacích blocích, což bylo velice zajímavé. Po dobrém obědě ve školní jídelně nás čekala prohlídka celého areálu, včetně budovy internátu.  Od pana ředitele po naší návštěvě přišel milý e-mail:  „Děkuji Vám a všem Vašim kolegům za velmi příjemnou návštěvu. Jsem rád, pokud jsme jen trochu mohli být inspirací a rozšířit tak kolegům pozitivní pohled na pedagogiku, na život… Děkuju Vám za tu příležitost“. foto zde

úterý 28. listopadu 2017 od 15,30 do 19,30 hod. v KKC Přeštice.-  ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje praktický seminář První pomoc – předškolní děti“, 

Obsah semináře:

 • aktivace tísňové linky,
 • základní neodkladná resuscitace dítěte,
 • poruchy vědomí různé etiologie,
 • první pomoc u epileptika, astmatika,
 • zástava krvácení,
 • alergická reakce modelové situace,

Celý kurz bude zaměřen interaktivně (proto je kapacita omezena na max. 20 účastníků/seminář) a účastnice obdrží certifikát o účasti a proškolení.Z organizačních a kapacitních důvodů prosím rezervujte svá místa s uvedením jména a příjmení a telefonním popř. mailovým kontaktem na účastníka nejpozději do neděle 5. listopadu 2017 na e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

23. listopadu 2017 - setkání ředitelů, pedagogů a dalších pracovníků ve školách v ZŠ J. Hlávky v Přešticích.  Pozvánka na dopolední blok zde. Pozvánka na odpolední přednášku pro širokou pedagogickou veřejnost zde.

 

16. listopadu 2017 od 8,00 hod.  - setkání MŠ "Povídání u kafíčka MŠ - III." v mateřské škole v Borovech. Děkuji tímto paní ředitelce Zuzaně Mastné za pozvání. Setkání je primárně určeno pro ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol v ORP Přeštice a ORP Blovice, ale uvítáme i vaše paní učitelky (dle vašeho uvážení). Z kapacitních a organizačních důvodů prosím potvrďte Vaši účast realizačnímu týmu nejpozději do čtvrtka 9. listopadu 2017 na mailovou adrese info@mas-aktivios.cz s uvedením jména a příjmení a telefonickým kontaktem. Zpráva z akce zde. Foto zde

9. - 10. listopad 2017 -  workshop pro žáky/rodiče/pedagogy v rámci Juniorfestu 2017  Stop motion   Pohádce jsme na stopě.  Foto z akce zde

v úterý  24. října 2017 od 16,00 hod. navazující workshop  "Mluvíme beze slov (ale nejen...)"s lektorkou Štěpánkou Syrovátkovou v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra v Přešticích pro učitele mateřský a základních škol, vychovatele v družinách, pracovníky v ZUŠ i DDM. Pozvánka zde Foto z akce zde

úterý 3. října 2017 setkání se zástupci České školní inspekce v Klatovech. Pozvánka zde  Foto z akce zde.

 

sobota 7. října 2017 - stanoviště v prostorách kašny na náměstí  na akci Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi. Plakátek zde Foto z akce zde.

úterý 29. srpna 2017  v 16,30 hod. v Café Volf v Přešticích pracovní skupina Prevence problémových jevů u dětí školního věku.Přijďte se s námi podělit o vaše zkušenosti a nápady pro to, aby se předcházelo problémovým jevům u dětí školního věku (mezi něž počítáme i šikanu, finanční gramotnost aneb co takhle kapesné.., a další), hledat další cesty naplnění i to, jak vám můžeme být na vaší cestě nápomocni.  Rádi přivítáme především aktivní rodiče, zástupce neziskovek,  ale též zástupce 1. i 2. stupně ZŠ, DDM i všech ostatních aktérů ve vzdělávání a další zájemce o tuto problematiku.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Martinu Hanzlíkovou na tel. 721 759 772 nebo na info@mas-aktivios.cz

   

ve středu  6. září 2017 od 9,00 do 12,30 hod. v ZUŠ v Přešticích  Seznámení s oborem muzikoterapie a možnosti použití prvků muzikoterapie ve školství“    - interaktivní seminář, který je určen především pro pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ,  DDM. Inspirovat se tak mohou nejen učitelé hudební výchovy, ale všichni pedagogové/vychovatelé, kteří řeší se svými žáky nejen obtížné výchovné problémy, zajímavý však může být  při samotné pedagogické činnosti a výchově dětí, ale také pro ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie… Pozvánka a více informací zde  Foto z akce zde.

 

v úterý 19. září 2017 od 15,00 hod. v knihovně v Blovicích  workshop a pracovní skupina Čtenářská gramotnost" s paní Vlaďkou Sučkovou z 1.stupně ZŠ Tyršova v Plzni Pozvánka zde. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Martinu Hanzlíkovou na tel. 721 759 772 nebo na info@mas-aktivios.cz  Foto z akce zde. Zpráva z akce zde.

 

25. září 2017 Enviromentální výuka ve škole/v družině na Prusinách. Pozvánka zde

Foto z akce zde.  Zpráva z akce zde.

 

pondělí 26. června 2017 od 8,00 hod. na Prusinech (Nebílovy"Enviromentální výuka ve škole/družině"společné setkrání a workshop za účelem sdílení zkušeností a nasbírání inspirace pro další činnost. Určeno především pro vychovatele/pedagog.pracovníky/asistenty v družinách, ale také pro zájemce z řad učitelů v MŠ a ZŠ. Pozvánka a více informací zde.  Foto zde   Zpráva z akce zde

čtvrtek 8. června 2017 od 16,30 hod. v KKC Přeštice "Skrytá nebezpečí internetu" beseda s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. Jiřím Šromem, na kterou je zvána široká rodičovská veřejnost - rodiče, kterým není jedno, co jejich děti dělají, když jsou u svých počítačů, mobilů a tabletů. Foto zde   Zpráva zde

 

středa 31. května 2017 od 7,45 hod.   "Povídání tentokráte nejen u kafíčka"společné neformální setkání vedení mateřských škol na území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností, nejprve v tělocvičně ZŠ J.Hlávky v Přešticích a poté v cukrárně U Baxů, ul. V Háječku v Přešticích.

Pozvánka zde  Zpráva ze setkání zde. Foto zde

 

Termín č. 1: středa 3. května 2017  od 16,00 hod. v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra v Přešticích

Termín č. 2pondělí 15. května 2017 od 16,00 hod. v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra v Přešticích
seminář Jak se domluvit v emočně náročných situacích“pro učitele mateřských a základních škol, .Více informací zde.  Zpráva zde. Foto zde.

 

čtvrtek 16.března 2017 od 14,00 hod. "Povídání u kafíčka-malotřídní ZŠ" - společné neformální setkání vedení malotřídních základních škol na území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností. Povídali jste si v kavárničce Café Volf v Přešticích.

Pozvánka zde Zpráva ze setkánízde   Foto zde   Materiály ke stažení (Organizace  zápisů k povinné školní docházce MŠMT) zde 

 

středa 11. ledna 2017 od 13,00 hod. "Povídání u kafíčka" - společné neformální setkání vedení mateřských škol na území ORP Přeštice a ORP Blovice za účelem sdílení zkušeností v cukrárně U Baxů, ul. V Háječku v Přešticích.

Pozvánka  zde. Zpráva ze setkání zde  Foto zde 

 

čtvrtek 29. září 2016 setkání rodičů, pedagogických pracovníků i výchovných poradců a dalších, kdo mají, co říci a zajímá je Vzdělávání na Přešticku  s podtitulem Co všechno může škola a rodina  udělat pro dobrý vstup do života?   Budeme hledat cesty ke spolupráci škol s rodiči, škol se školami, diskutovat o nových metodách používaných ve vzdělávání, hledat význam školy pro obec. Pozvánka zde

Fotodokumentace zde

 

8. září 2016 ve spolupráci se ZŠ speciální Diakonie ČCE v Merklíně - seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga s názvem Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s poruchou autistického spektra. Pozvánka  zde

Zpráva ze semináře zde  a fotodokumentace zde.