Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Pro území MAP byla v předchozích projektech vybudována půjčovna pomůcek a vybavení, která obsahuje pomůcky a hry pro rozvoj matematiky a logiky, informatického myšlení, kreativity, sady knih a pracovních listů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a další. Pomůcky jsou k dispozici pro zapůjčení pro ZŠ, SVČ a spolky na Blovicku a Přešticku dle zájmu. Pomůcky a hry jsou dle možností doplňovány na základě doporučení a potřeb zapojených škol/SVČ a spolků.

Kontakt:

Asistentka projektu MAP IV

RNDr. Iva Náprstková

tel. 737 801 408, e-mail: info@mas-aktivios.cz

 *hry, pomůcky A VYBAVENÍ
 *knihy a metodiky pro pedagogy
 *sady knih pro žáky, audioknihy