Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s klinickým logopedem bude zajištěna návštěva logopeda v zapojených MŠ. Logoped provede screening logopedických vad dětí a zpracuje doporučení pro MŠ a rodiče dětí. V případě zájmu proběhne v MŠ přednáška pro rodiče na téma Logopedické vady. V rámci projektu bude dále probíhat výměna zkušeností v této oblasti mezi mateřskými  školami. 

 

Kontakt:

Manažer projektu MAP IV

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz