Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Podpora spolupráce a setkávání žáků a pedagogických pracovníků z neúplných a málotřídních škol v regionu s cílem rozvíjet občanské kompetence žáků, usnadnit přechod žáků z neúplných škol na II stupeň ZŠ a prohloubit spolupráci škol v regionu.

Žáci z jedné školy stráví jeden vyučovací den v jiné škole, kde si pro ně hostitelská škola připraví program a zároveň budou hostující žáci poznávat, jakým způsobem funguje hostitelská škola. Pak ze své návštěvy zpracují zprávu - co se jim líbilo a mělo by se zavést i na jejich škole a co se mu na hostitelské škole nelíbilo a proč. Žáci se tak seznámí s dalšími dětmi jinými vzdělávacími prostředími, což jim usnadní následný přechod na II. stupeň do jiné školy.

 

Kontakt:

Manažer projektu MAP IV

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz