Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Aktivita je zaměřena na zkvalitnění třídních kolektivů s ohledem na solidaritu, empatii a ohleduplnost. Cílem je zkvalitnit klima třídních kolektivů a tím zvýšit prevenci výskytu rizikových forem chování.

Součástí bude podpora pro třídní učitele a aktivity pro třídní kolektivy v ZŠ formou workshopů/projektových dnů, které budou vedeny odborníky spolupracujícími s MAP. Pedagogové budou mít dále možnost využít skupinové nebo individuální konzultace k řešení konkrétních témat týkajících se jejich třídy. Podpůrné aktivity pro pedagogy mohou být jednorázové nebo v případě potřeby opakované.

 

Kontakt:

Manažer projektu MAP IV

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz