Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Tato aktivita je zaměřena na realizaci programů pro děti a žáky využívajících moderních didaktických forem postupů a vzdělávacích metod s cílem rozvíjet znalosti, dovednosti a kompetence pro život dětí a žáků. Budou realizovány programy, exkurze a projektové dny včetně aktivit zapojujících odborníky z různých oblastí, animační workshopy, přírodovědné a EVVO workshopy, aktivity zaměřené na využití moderních technologií, posílení regionálního povědomí a další oblasti, dle aktuálních potřeb jednotlivých škol.

Kontakt:

Manažer projektu MAP IV

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz