Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Aktivita je zaměřena na osvětu a vzdělávání žáků v souvislosti s mediálním prostorem a s riziky při využívání médií, sociálních sítí i internetu obecně. Cílem je zkvalitnit prevenci výskytu rizikových forem chování v souvislosti s virtuálním světem (např. kyberšikany, zapojení se do internetových výzev apod.) a napomoci orientaci žáků v moderním mediálním světě se zaměřením na rizikové faktory spojené s pohybem ve virtuálním světě a posilováním vnitřní odolnosti a integrity žáků. Dále proběhnou semináře pro rodiče, jejichž cílem bude vysvětlení jak funguje virtuální svět, ve kterém se děti pohybují, a co je třeba dělat, aby rodiče mohli své děti chránit před riziky, která jsou s tímto prostředím spojena (kyberšikana, zneužití osobních údajů, sexting, apod.).

Kontakt:

Manažer projektu MAP IV

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz