Obsah

Logo MAPIV

 

 

 

 

 

Aktivita je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků formálního, zájmového i neformálního vzdělávání i vedení škol s cílem zvýšit znalostni a dovednosti pracovníků ve vzdělávání prostřednictvím realizace seminářů, exkurzí a výměny zkušeností.

 

Kontakt:

Manažer projektu MAP IV

Mgr. Martina Naxerová

tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz