Obsah

publicita

 • 1.10.2019 Seminář s Mgr. Vávrovou - Matematika nemusí být vážná věc - hrajeme si s číslíčky. Pozvánka zde - foto z akce zde

 • Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost dne 26.9. 2019 pozvánka zde - foto a zpráva z akce zde

 • Úvodní seminář s Mgr. Dubcem dne 8/10/2019 v Přešticích - více info v pozvánce zde - foto a zpráva z akce zde

 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti za přítomnosti odborníka Mgr. Štefflovou (psycholog)  na téma "Školní psycholog" dne 30/9/2019. Pozvánka zde

 • O prádzninách od pondělí 12. srpna do pátku 16. srpna probíhala pro zájemce z řad pedagogů z území Blovicka a Přešticka Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti. Fotografie a zpráva z akce zde 
 • Další setkání Pracovní skupiny ČG v kavárně WOLF v Přešticích se konalo 4.června 2019. Tématem bylo představení nové knihy pro četbu žáků II. stupně : Arnošta Goldflama - " O nepotřebných věcech a lidech" a také zhodnocení besed s herečkami DJK Tyla v Plzni (Apolenou Veldovou a Janou Kubátovou), které žákům II. stupně ve vybraných školách "převyprávěly" tragický příběh z Deníku Anny Frankové. fotografie z akce naleznete ve fotogalerii 2019
 • Besedy s autorkami vybraných knih pro žáky ZŠ a děti z MŠ proběhly ve vybraných školách během měsíce dubna, května a června 2019. Bližší informace a konkrétní data uskutečněných besed najdete zde.  Krátké zhodnocení akce včetně komentáře paní spisovatelky najdete zde. více také ve fotogalerii 2019.
 • Proběhly další z oblíbených workshopů pro vychovatele v družinách, pedagogy a další pracovníky v MŠ, ZŠ, SVČ…s názvem Zahrada po celý rok, který pořádáme ve spolupráci se Spolkem Ametyst na Prusinách. fotografie zde
 • ve čtvrtek 16.5. 2019 se konalo pravidelné setkání Mateřinek - Povídání u kafíčka- tentokráte v ZŠ a MŠ Řenče fotografie zde
 • v pondělí 6.5. 2019 proběhla Beseda s autorkou knihy "o Květušce a tesaříkovi" Jitkou Vítovou v Městské knihovně v Přešticích. fotografie zde
 • v úterý 30. dubna 2019 v ZŠ J. Hlávky Přeštice proběhl seminář s názvem   „BEEBOTI a OZOBOTI ve výuce“.  Pozvánka s programem v příloze. Foto z akce zde.
 •  V rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti proběhla exkurze do školky, kde praktikují výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Začít spolu od začátku inspirovanou mnohaletým ověřováním programu Začít spolu (zacitspolu.eu) ve čtvrtek 18. dubna 2019 v 10,00 hod.  v  Tyršově Základní škole a mateřské škole Plzeň – Černice, 32600 Plzeň. Foto z akce zde.

 • Didaktická pomůcka KLOKANŮV KUFR je praktickou aplikací knihy Diagnostika dítěte předškolního věku renomovaných autorek Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové. Celkem 12 kufrů putovalo v prosinci do zapojených MŠ na našem území. Paní Jiřina Bednářová přijela 16. dubna 2019 na praktický workshop, který byl již na konkrétní dotazy ohledně práce s kufrem a na vybraná témata. Bližší info o semináři zde. fotogalerie z akce zde

 • Beseda pro širokou rodičovskou veřejnost na téma „Závislosti, vztahy a další nástrahy školáků“ s odborníkem na prevenci rizikového chování Ing. Jiřím Šromem - v úterý  9. dubna 2019 od 16,30 hod. v  KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice.Více info zde Foto zde
 • setkání pracovní skupiny - rodiče  dětí/žáků dne 20.3. 2019 v 18,00 hod.
 • seminář a setkání širšího vedení škol ve středu 13. března 2019  v Základní škole Blovice, Družstevní 650, 33601 Blovice.  Více informací zde.     Fotografie z akce zde
 • Předání knih od autorky Petry Braunové - "Ztraceni v čase" proběhlo v úterý 22.1.2019 v knihovně v Blovicích. Zápis ze setkání je k dispozici zde. Pracovní listy určené pro práci s knihou, jsou k dispozici zde.
 • Workshop pro pedagogy na téma: "Didaktická pomůcka - KLOKANŮV KUFR" včetně samotného předání kufru se uskutečnil 7. prosince 2018 v KKC v Přešticích. Foto zde. Bližší informace zde.
 • Pravidelné setkání vedoucích pracovníků MŠ s názvem - "Povídání u kafíčka V." se uskutečnilo 23. října 2018 v Přešticích. Pozvánka zde. Foto zde.
 • Workshop pro pedagogy na téma: "Koncept supervize a mentoringu" proběhl 23. října 2018 v Přešticích. Zápis z workshopu zde.
 • V úterý 13. listopadu a ve středu 14. listopadu proběhly animační workshopy na podporu kreativity nejen pro žáky ZŠ, ale také pro veřejnost. Zápis z workshopu zde. Foto zde.