Obsah

Zde jsou zveřejňované dokumenty a materiály zpracované v rámci projektu MAP II. Všechny materiály jsou veřejné a je možné je připomínkovat kdykoli v průběhu projektu. Vaše připomínky či komentáře zasílejte na e-mail info@mas-aktivios.cz.

Připomínky budou projednány a v případě schválení Řídícím výborem zapracovány při nejbližší aktualizaci dokumentů. O způsobu vypořádání Vaší připomínky či komentáře budete informováni.