Obsah

Zde jsou zveřejňované dokumenty a materiály zpracované v rámci projektu MAP II. Všechny materiály jsou veřejné a je možné je připomínkovat kdykoli v průběhu projektu. Vaše připomínky či komentáře zasílejte na e-mail info@mas-aktivios.cz.

Připomínky budou projednány a v případě schválení Řídícím výborem zapracovány při nejbližší aktualizaci dokumentů. O způsobu vypořádání Vaší připomínky či komentáře budete informováni. 

Akční plán MAPII pro školní 2021/2022 (1.04 MB) (schválený na ŘV MAPII dne 14.6. 2021)

Strategický rámec MAPII - Investiční priority (2.91 MB) (verze č. 7 - aktuální verze platná od 27.6.2021)

Strategický rámec MAP II - Investiční priority 6. verze (verze k 27.12. 2020)

Strategický rámec - investiční priority ( verze č. 5 k 8.6.2020)

Schválené dokumenty (na ŘV MAPII dne 8.6. 2020):

Místní akční plán MAPII

Akční plán MAP II pro školní rok 2020/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumenty zveřejněné  k připomínkování dne 25.5. 2020

 Dokumenty budou projednávány a schvalovány na ŘV MAPII dne 8.6. 2020

         Místní akční plán MAPII  

         Investiční priority

        Akční plán MAPII pro školní rok 2020/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • VIZE  (Řídící výbor MAP formuloval na svém setkání Vizi vzdělávání pro území Blovicka a Přešticka ve znění viz odkaz VIZE. Tato vize se stane součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Blovicko a Přešticko do roku 2023, který je v současné době zpracováván. Máte-li zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte-li k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na info@mas-aktivios.cz)
  • Strategický rámec  (platná aktuální verze č. 4 k 3.12. 2019)-