Obsah

Zde jsou zveřejňované dokumenty a materiály zpracované v rámci projektu MAP II. Všechny materiály jsou veřejné a je možné je připomínkovat kdykoli v průběhu projektu. Vaše připomínky či komentáře zasílejte na e-mail info@mas-aktivios.cz.

Připomínky budou projednány a v případě schválení Řídícím výborem zapracovány při nejbližší aktualizaci dokumentů. O způsobu vypořádání Vaší připomínky či komentáře budete informováni. 

  • VIZE  (Řídící výbor MAP formuloval na svém setkání Vizi vzdělávání pro území Blovicka a Přešticka ve znění viz odkaz VIZE. Tato vize se stane součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Blovicko a Přešticko do roku 2023, který je v současné době zpracováván. Máte-li zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte-li k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na info@mas-aktivios.cz)
  • Strategický rámec  (platná aktuální verze č. 4 k 3.12. 2019)-