Obsah

MAP Archiv

Role Řídícího výboru (dále jen ŘV) je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.  Partnerství MAP může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.).

ŘV bude zejména:

  • projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP;
  • zprostředkovávat přenos informací v území;
  • schvalovat Strategický rámec MAP do roku 2023