Obsah

MAP Archiv

Řídící výbor pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Blovice

ustanoven 20. 6. 2016

Oblast

Osoba

Počet

Zřizovatelé škol

Ing. Michal Hodek, místostarosta Města Blovice

Bc. Robert Zelenka, radní Města Blovice

Jiří Plachý, místostarosta Obce Letiny

3

Vedení škol

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

Mgr. Růžena Kohoutová, ředitelka ZŠ Blovice

Organizace neformálního a zájmového vzdělávání

    Ing. Božena Šroubková, ředitelka DDM Blovice

1

ZUŠ

    Eva Tupá, ředitelka ZUŠ Blovice

1

gymnázium

Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka Gymnázia Blovice

1

Rodiče delegovaní radou rodičů, školskou radou,…

RnDr. Pavel Vlach, PhD, za ZŠ Blovice (do 28.11.2016)

Ing Miloslava Janovská - za ZŠ Blovice (od 28.11.2016)

    Karel Peroutka, za ZŠ a MŠ Letiny

2

Mikroregion Úslava

Zdeněk Jindra, místopředseda Mikroregionu Úslava

1

KÚ, KAP

 Ing. Petr Mašinda, referent na úseku KAP Plzeňský kraj

 1

ITI

od 29.11. 2016 Mgr. Jiřina Koppová, tematický   koordinátor ITI

Ing. Markéta Dobošová, vedoucí  úseku ITI (do 29.11. 2016 - z důvodu mateřské a rodičovské dovolené)

1

Zástupce MAS SJN

    Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS SJN, z.s.

1

Zástupce realizátora projektu MAP

Ing. Hana Bouchnerová, manažerka MAS Aktivios, z.s.

1