Obsah

MAP Archiv

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP ORP Blovice, jehož předmětem bylo schválení Závěrečné sebehodnotící zprávy, bylo zahájeno dne 25.5. 2018 a ukončeno 31.5. 2018 ve 14,00 hod. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Blovice schvaluje Závěrečnou sebehodnotící zprávu" schváleno. Zápis z hlasování

 

6. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice dne 105. 2018 od 13,30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Pozvánka    Podklady pro jednání: Akční plán MAP 2018/2019

Zápis zde   Přílohy k zápisu:  1) Pozvánka s programem

                                                  2) Prezenční listina

                                                  3) Prezentace MAP č. 1                                               

                                                  4) Místní akční plán ORP Blovice včetně ročního akčního  plánu 2018-2019

                                                  5) Vyhodnocení MAP - dotazník pro členy ŘV

                                                  6) Prezentace MAP č. 2

 

 

Hlasování ŘV MAP ORP Blovice per rollam dne 15.2.2018, jehož předmětem bylo schválení Strategického rámce, aktualizace k II/2018, bylo zahájeno dne 7.2.2018 a ukončeno 15.2.2018. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Blovice schvaluje Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání ORP Blovice" schváleno. Zápis hlasování.

 

5. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice dne 5. 12. 2017 od 13,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Pozvánka   Podklady pro jednání: Komunikační strategie MAP

Zápis zde   Přílohy k zápisu:   1) Pozvánka s programem

                                                   2) Prezenční listina

                                                   3) Prezentace MAP č.1

                                                   4) Prezentace MAP č.2

                                                   5) Strategický rámec - návrh s navrhovanými změnami

                                                   6) Komunikační strategie

Fotodokumentace z 5.12.2017

 

Hlasování ŘV MAP ORP Blovice per rollam dne 28.7.2017, jehož předmětem bylo schválení Průběžné sebehodnotící zprávy, bylo zahájeno dne 18.7.2017 a ukončeno 28.7.2017 ve 12,00 hodin. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Blovice schvaluje Průběžnou hodnotící zprávu" schváleno. Zápis hlasování

 

Hlasování ŘV MAP ORP Blovice per rollam dne 26.6.2017, jehož předmětem bylo schválení Strategického rámce, aktualizace k VI/2017, bylo zahájeno dne 16.6.2017 a ukončeno 26.6.2017. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Blovice schvaluje Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání ORP Blovice" schváleno. Zápis hlasování

 

4. Zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice dne 4. 5. 2017 v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Pozvánka          Podklady pro jednání: Strategický rámec SO ORP Blovice (aktualizace)

                                                                Analytická část MAP SO ORP Blovice

                                                                Situační zpráva

Zápis zde                Přílohy k zápisu:   1) Pozvánka s programem

                                                                2) Prezenční listina

                                                                3) Prezentace MAP

                                                                4) Situační zpráva

                                                                5) Akční plán

Fotodokumentace z 4.5.2017

 

3. Zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice se konalo 28.11. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Pozvánka               Podklady pro jednání: část Strategického rámce SO ORP Blovice

Zápis zde             Přílohy k zápisu:    1) Pozvánka s programem

                                                              2) Prezenční listina

                                                              3) Schválený Strategický rámec SO ORP Blovice

 

2. Zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice se konalo 13.10. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Zápis zde               Přílohy k zápisu:   1)  Pozvánka s programem

                                                               2)  Prezenční listina

                                                               3)  Prezentace Shrnutí činnosti

                                                               4)  Prezentace Silné a slabé stránky

                                                               5)  Návrh priorit a cílů Strateg. rámce MAP SO ORP Blovice

fotodokumentace z 13.10.2016

 

1. Zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice se konalo 20.6. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Blovice

Zápis zde              Přílohy k zápisu:  1) Pozvánka

                                                             2) Prezenční listina

                                                             3) Statut ŘV

                                                             4) Jednací řád ŘV

                                                             5) Prezentace MAP

                                                             6) Prezentace Strategický rámec

                                                             7) Prezentace ITI

 fotodokumentace z 20.6. 2016