Obsah

MAP Archiv

Řídící výbor pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Přeštice

ustanoven 23. 6. 2016

Oblast

Osoba

Počet

Zřizovatelé škol

Mgr. Karel  Naxera, starosta Města Přeštice

Ing. Jana Nováková, starostka Obce Merklín

2

Vedení škol, výborní učitelé

Mgr. Petr Fornouz, ředitel ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích

Ing.Michaela Štibraná, ředitelka MŠ Merklín

PaedDr. Jaroslav Pěsničáková, ředitelka ZŠ Merklín

Mgr. Irena Rampichová, ředitelka ZŠ Chlumčany

Mgr. Ivana Kováčová, ředitelka ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín

Mgr. Ivana Kvíderová, ředitelka Dolní Lukavice

 

 

6

Organizace neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Lenka Prunerová, OS Ametyst

Mgr. Jan Satke, farář FS ČCE v Přešticích

 

2

ZUŠ

Ladislav Chadt, učitel v ZUŠ Přeštice

Mgr. Eva Šustrová, učitelka v ZUŠ J.S. Bacha Dobřany

 

2

Rodiče delegovaní radou rodičů,školskou radou,…

Mgr. Alena Ratajová, členka Rady rodičů při ZŠ J. Hlávky v Přešticích

 

1

KÚ, KAP

Ing. Petr Mašinda, referent na úseku KAP Plzeňský kraj

 

1

ITI

od 29.11. 2016 Mgr. Jiřina Koppová, tematický koordinátor ITI

Ing. Markéta Dobošová, vedoucí  úseku ITI (do 29.11. 2016 - z důvodu mateřské a rodičovské dovolené)

 

1

Zástupce realizátora projektu MAP

Ing. Petr Brandl, předseda MAS Aktivios, z.s.

 

1