Obsah

MAP Archiv

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP ORP Přeštice, jehož předmětem bylo schválení Závěrečné sebehodnotící zprávy, bylo zahájeno dne 24.5. 2018 a ukončeno 31.5. 2018 ve 14,00 hod. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Přeštice schvaluje Závěrečnou sebehodnotící zprávu" schváleno.   Zápis z hlasování zde

 

6. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice -  ve středu 9. května 2018 od 14,30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice. 

Pozvánka zde   Podklady pro jednání:

Zápis zde.  Přílohy k zápisu:1) Pozvánka s programem

                                              2) Prezenční listina 

                                               3) Prezentace MAP č. 1

                                              4) Místní akční plán ORP Přeštice včetně ročního akčního

                                                  plánu 2018-2019

                                              5) Vyhodnocení  MAP - dotazník pro členy ŘV

                                              6) Prezentace MAP č. 2

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP ORP Přeštice, jehož předmětem bylo schválení Strategického rámce MAP vč. investičních priorit, bylo zahájeno dne 15.2. 2018 a ukončeno 20.2. 2018 ve 12,00 hod. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Přeštice schvaluje Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Přeštice" schváleno.   Zápis z hlasování zde

 

5. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice -  ve středu 6. prosince 2017 od 14,30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice. 

Pozvánka zde   Podklady pro jednání:

Zápis zde.  Přílohy k zápisu: 1) Pozvánka s programem

                                              2) Prezenční listina

                                               3) Prezentace MAP č. 1

                                              4) Prezentace MAP č. 2

                                              5) Strategický rámec – návrh s navrhovanými změnami

                                               6) Komunikační strategie

 

 

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP ORP Přeštice, jehož předmětem bylo schválení Průběžné sebehodnotící zprávy, bylo zahájeno dne 10.7. 2017 a ukončeno 25.7. 2017 ve 12,00 hod. Hlasováním bylo usnesení ve znění "Řídící výbor MAP ORP Přeštice schvaluje Průběžnou hodnotící zprávu" schváleno.   Zápis z hlasování zde

 

4. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice -  ve středu 10. května 2017 od 14,30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice. 

Pozvánka zde   Podklady pro jednání: Situační zpráva, Doprovodný dopis k situační zprávě, Analytická část MAP

Zápis zde   Přílohy k zápisu: 1) Pozvánka s programem

                                               2) Prezenční listina

                                               3)  Prezentace MAP

                                               4) Situační zpráva

                                               5) Akční plán

 

3. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice -  v úterý 29. října od 14,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice. 

Pozvánka zde       Podklady pro jednání: část Strategického rámce, projektové záměry, náměty na aktivity dle rozhovorů s vedením škol.

 

Zápis zde            Přílohy k zápisu: 1) Pozvánka s programem

                                                   2) Prezenční listina

                                                   3) Schválený Strategický rámec MAP

 

2. Zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice se bude konat v úterý 11.října 2016 v zasedací místnosti MěÚ Přeštice.

Pozvánka zde    Podklady pro jednání zde

Zápis zde          Přílohy k zápisu: 1) Pozvánka s programem

                                                 2) Prezenční listina

                                                 3) Prezentace Shrnutí činnosti

                                                 4) Prezentace Silné a slabé stránky

 

 

1. Zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Přeštice se konalo 23.6. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Přeštice.

Zápis zde               Přílohy k zápisu: 1) Pozvánka s programem

                                                           2) Prezenční listina

                                                           3) Statut ŘV

                                                           4) Jednací řád ŘV

                                                           5) Prezentace MAP

                                                           6) Prezentace Strategický rámec

                                                           7) Prezentace ITI

Fotodokumentace z 23.6. 2016