Obsah

publicita

Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Blovice a ve SO ORP Přeštice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAPRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘVJednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

 
Jméno zástupce
Funkce
Zástupci zřizovatelů škol/zástupci ORP

Mgr. Karel Naxera

(předseda ŘV MAP II.)

Starosta Města Přeštice

Bc. Robert Zelenka

(místopředseda ŘV MAP II.)

Starosta Města Blovice

Ing. Jana Nováková

Starostka Obce Merklín
Zástupci vedení škol Mgr. Petr Fornouz Ředitel ZŠ J. Hlávky Přeštice
Mgr. Růžena Kohoutová Ředitelka ZŠ Blovice
PaedDr. Jaroslava Pěsničáková Ředitelka ZŠ Merklín
Ing. Michaela Štibraná Ředitelka MŠ Merklín
Mgr. Irena Rampichová Ředitelka ZŠ Chlumčany
Mgr. Marcela Šustrová Ředitelka Gymnázium Blovice
Zástupci učitelů Mgr. Milada Plachá Učitelka ZŠ Letiny
Zástupci školních družin/ klubů Mgr. Jana Votrubová Učitelka a vychovatelka ZŠ Dolní Lukavice
Zástupci organizací neformálního, zájmového vzdělávání Mgr. Lenka Prunerová Spolek Ametyst
Mgr. Jan Satke Farář FS ČCE v Přešticích
Zástupce ZUŠ Pert González Učitel ZUŠ Blovice
Ladislav Chadt Učitel ZUŠ Přeštice
Zástupce KAP Ing. Petr Mašinda Referent na úseku Krajských akčních plánu vzdělávání, Plzeňský kraj
Zástupci rodičů Ing. Miroslava Janovská Rodič Blovice
Zástupci ITI Mgr. Jiřina Koppová Tématický koordinátor, Integrované územní investice ITI
Zástupci Centra projektu podpory SRP (NPI ČR) PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. Vedoucí krajského pracoviště NPI ČR
Zástupci obcí, které nezřizují školu Alena Bradová Starostka Obce Radkovice
Zástupce RT  MAP II. Mgr. Dana Hanušová Odborný garant MAP II.