Obsah

publicita

Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Blovice a ve SO ORP Přeštice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAPRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘVJednací řád ŘV,  volí svého předsedu a  místopředsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.členové