Obsah

4. zasedání ŘV MAP II - 8. června 2020 od 14,00 hod. v Přešticích v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465,334 01 Přeštice

Zápis zde    Foto zde

Přílohy k zápisu:  Pozvánka s programem

                              Prezentace MAP II

                              Analýza MAP II

                              SR MAP - Investiční priority  MAPII

                              Akční plán MAP II 2020/2021

                               Evaluační plán MAP II

                             

3. zasedání ŘV MAP II - 3. prosince 2019 od 14,00 hod. v Přešticích v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465,334 01 Přeštice

Pozvánka s programem zde.  

Zápis zde. Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                                                Prezentace MAP II

                                                Výstupy z PS MG a PS ČG a z rozhovorů s vedením škol

                                                 Priority a cíle

                                                 Strategický rámec MAP II - Investiční priority

                                                 Prezentace MAS - Informace

 

 

2. zasedání ŘV MAP II - 14. května 2019  od 14,00 hodv Blovicích (v zasedací místnosti MěÚ Blovice). 

Zápis zde. Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                                                 Prezenční listina

                                                 Prezentace MAP II

                                                Akční plán

                                                 Strategický rámec MAP II

 

 

1. zasedání ŘV MAP II - 20. listopadu 2018  od 14 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova ul. 465, 334 01  Přeštice

Zápis zde. Přílohy k zápisu: Pozvánka s programem

                                                Prezenční listina

                                                Prezentace MAP II. č. 1

                                                Prezentace MAP II. č. 2

                                                Statut ŘV

                                                Jednací řád ŘV

                                                Komunikační plán a organizační struktura MAP