Obsah

MAP Archiv

 

Kalendář s tipy na webináře, najdete ho zde

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Blovice (zahrnuje analytickou část a strategickou část včetně ročního akčního plánu) - schválen zřizovateli škol na území a Řídícím výborem MAP SO ORP Blovice dne 10.5. 2018

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice (II/2018) byl projednán na 5. jednání ŘV MAP pro ORP Blovice dne 5. 12. 2017 a následně schválen členy řídícího výboru MAP formou per rollam (korespondenční elektronické hlasování) dne 15. 2. 2018.

Strategický rámec MAP pro SO ORP Blovice již  byl zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

Strategický rámec pro ORP Blovice - návrh aktualizace k připomínkování zde + seznam investičních priorit (žlutě označeny změny). K připomínkování možno do 4. prosince 2017 do 12,00 hod.

Tento dokument bude předložen k projednání (schválení) Řídícímu výboru Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Blovice dne 5.12. 2017 a tímto se nyní zveřejňuje  k připomínkování partnerům i široké veřejnosti. Zároveň informujeme, že dokument bude v dalším období  průběžně aktualizován na základě sesbíraných podkladů z území. Jeho finální a závazná verze bude předložena Řídícímu výboru MAP SO ORP Blovice ke schválení v roce 2018.

Připomínky, prosím, zasílejte na info@mas-aktivios.cz  do úterý 4.12. 2017 do 12,00 hod.  

Děkujeme tímto za vaši aktivní spolupráci a těšíme se na další setkání s vámi.

Ing. Lenka Šrámková, koordinátor projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Blovice, tel. 724 326 695, e-mail: info@mas-aktivios.cz

 

 

Aktualizovaný Strategický rámec MAP pro ORP Blovice (VI/2017)byl projednán na 4. jednání ŘV MAP pro ORP Blovice dne 3.5.2017 a následně schválen členy ŘV MAP formou per rollam (korespondenční elektronické hlasování) dne 26. 6. 2017.

 

Na 3. jednání ŘV MAP pro ORP Blovice dne 28.11.2016 v Blovicích byl projednán a schválen Strategický rámec MAP pro ORP Blovice.

 

Strategický rámec MAP pro SO ORP Blovice byl zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

 

Návrh Strategického rámce pro ORP Blovice k připomínkování do 24.11.2016

Vážení zájemci o vzdělávání v ORP Blovice, rádi bychom Vám představili návrh prvního krátkého dokumentu vzniklého  v rámci projektu Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Blovice tzv. Strategický rámec MAPu, který reflektuje v obecné rovině potřeby v oblasti vzdělávání v našem regionu. Na základě těchto potřeb jsme ve spolupráci s aktéry ve vzdělávání navrhli priority a cíle, k nimž by měla směřovat dílčí opatření a aktivity, které budou v území projednávány v nejbližším období. 

Návrh Strategického rámce MAP pro ORP Blovice

Společnou snahou je zvýšit kvalitu vzdělávání v ORP Blovice, propojit co nejvíce subjektů a zapojit je do diskuze o tom, kdo, co a jak může pro vzdělávání na Blovicku udělat. Budeme rádi, když nám sdělíte své postřehy a připomínky k návrhu Strategického rámce a když se tak aktivně zapojíte do Místního akčního plánování Vzdělávání v ORP Blovice.

Tento dokument bude předložen ke schválení Řídícímu výboru Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Blovice dne 28.11. 2016 a tímto se nyní zveřejňuje  k připomínkování partnerům i široké veřejnosti. Zároveň informujeme, že dokument bude v dalším období  průběžně aktualizován na základě sesbíraných podkladů z území. Jeho finální a závazná verze bude předložena Řídícímu výboru MAP SO ORP Blovice ke schválení v roce 2018.

Připomínky, prosím, zasílejte na info@mas-aktivios.cz  do čtvrtka 24.11. 2016.  

 

Děkujeme tímto za vaši aktivní spolupráci a těšíme se na další setkání s vámi.

Bc. Lenka Šrámková, koordinátor projektu Tvorba Místního akčního plávnu vzdělávání v SO ORP Blovice, tel. 724 326 695, e-mail: info@mas-aktivios.cz