Obsah

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

- setkání: 19. 9. 2022

                23.8. 2022

      

 

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

- setkání: 23.8. 2022

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

- setkání: 1.7. 2022

 

 

Pracovní skupina pro financování ve vzdělávání

- setkání: 1.7. 2022