Obsah

LOgo MŠMT

Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III ve SO ORP Blovice a ve SO ORP Přeštice je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAPRole Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Řídící výbor projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP, zejména analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území MAP.

Členové Řídícího výboru MAP k 30.8. 2022  (662.41 kB)

 

3. zasedání ŘV MAP III  v pondělí 19. června 2023 od 14:30h na MěÚ v Blovicích

Zápis z jednání zde (1.25 MB)           Foto zde

Přílohy k zápisu: Příloha č.1 - Pozvánka (679.03 kB)

                             Příloha č. 2 - PL

                             Příloha č. 3 - Prezentace MAP III (4.15 MB)

                             Příloha č. 4 -  Prezentace Evaluace MAP (1.52 MB)

                             Příloha č. 5 - Strategický rámec MAP (3.49 MB)

                             Příloha č. 6 - Akční plány pro rok 2023, 2024, 2025 (292.75 kB)

 

2. zasedání ŘV MAP III  ve středu 7. prosince 2022 od 13,30 hod. v KKC Přeštice - malý sál

Zápis z jednání zde (821.56 kB)  Foto zde

Přílohy k zápisu zde: Pozvánka (690.28 kB)

                                     Příloha č.2 Prezenční listina

                                     Příloha č.3 Prezentace MAP III (18.31 MB)

                                     Příloha č.4 Harmonogram evaluace (133.97 kB)

 

Hlasování per rollam k 31.10. 2022 - zápis zde, přílohy: Strategický rámec - vize, priority a cíle  + Strategický rámec - investiční priority

1. zasedání ŘV MAP III  v úterý 30. srpna 2022 od 14,00 hod. v Přešticícíh

Zápis z jednání zde: (260.5 kB)    Foto zde

Přílohy k zápisu zde: Pozvánka s programem (678.63 kB)

                                     Prezenční listina

                                     Prezentace MAP III (4.83 MB)

                                     Statut ŘV MAP (73.12 kB)

                                     Jednací řád ŘV MAP (68.85 kB)

                                    Organizační struktura MAP III (159.69 kB)

                                    Komunikační plán MAP III (69.18 kB)