Obsah

Název výzvy:

Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - I.

Číslo výzvy:  

326/03_16_047/CLLD_16_01_118

 

MAS Aktivios, z.s., vyhlašuje dne 20.12. 2017 v 8:00 hod.  výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operační programu Zaměstnanost s názvem "Výzva MAS Aktivios - podpora sociálních a návazných služeb - I."

Žádosti o dotaci je možné předkládat  do 16. dubna 2018 do 12:00 hod. - podání probíhá v systému MS2014+

 

"Výzva MAS Aktivios-podpora sociálních a návazných služeb - I." - formát PDF

"Výzva MAS Aktivios-podpora sociálních a návzaných služeb - I." - formát doc.

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

4. Údaje o sociální službě

5. Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

6. Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

7. Stanovy (statut) MAS Aktivios,z.s.

8. Jednací řád Členské schůze MAS Aktivios, z.s.

9. Jednací řád Výboru spolku MAS Aktivios, z.s.

10. Jednací řád Výběrové komise MAS Aktivios, z.s.

11. Jednací řád Kontrolní komise MAS Aktivios, z.s.

 

 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 5 070 000 Kč. Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele, o kterém budeme informovat zde na webových stránkách.

Konzultace projektových záměrů probíhají v kanceláři MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01  Přeštice po předchozí domluvě.
 

Kontaktní osoba:

Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel.:728 168 248       email: info@mas-aktivios.cz

a

Mgr. Dalibor Hapl, projektový manažer

tel: 739 320 308 email: dhapl@email.cz

 

Pozvánka na seminář pro žadatele, který se koná v úterý 27.2. 2018 od 10,00 hodin v Nezdicích zde.

Prezentace ze semináře zde

Foto ze semináře zde

Hodnocení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti zde

Hodnocení výběrové komise zde

Zápis z jednání výběrové komise a prezenční listiny zde

Hodnocení externího hodnotitele zde