Obsah

Vážení,

místní akční skupina MAS Aktivios, z.s.  dokončila tvorbu své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období (SCLLD) 2014 -2020, resp. 2016 - 2023. Tvorba tohoto strategického dokumentu probíhala postupně již od roku 2010 v úzké spolupráci s vámi i všemi dalšími aktivními partnery a občany v území MAS. Ještě předtím, než bude tento dokument předložen ke schválení Členské schůzi MAS Aktivios, z.s.,  zveřejňuje se tímto k připomínkování členům MAS, partnerům i široké veřejnosti.

Návrh SCLLD MAS Aktivios je ke stažení zde.

Vaše připomínky je možné vznést pouze prostřednictvím připomínkovacího formuláře, který je ke stažení zde. Formulář s připomínkami (ve formuláři nevyplňujte pole "Vypořádání připomínky") prosím zasílejte na emailovou adresu info@mas-aktivios.cz do 13. března 2016 včetně. Dodržujte prosím předepsanou strukturu připomínkovacího formuláře.

Konečná verze SCLLD bude projednávána na  Členské schůzi dne 15. března 2016, po jejím schválení bude podána žádost o podporu realizace SCLLD  na Ministerstvo místního rozvoje ČR.

Děkujeme tímto za vaši aktivní spolupráci po celou dobu přípravy strategie a těšíme se na společnou realizaci nápadů a projektů, které strategie obsahuje.

                                

                                        Ing. Petr Brandl, předseda MAS a celý realizační tým