Obsah

 

logo MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice pro  SO ORP Blovice a SO ORP Přeštice (MAP II)

navazuje na předchozí projekty MAP I, které byly realizovány v SO ORP Blovice a Přeštice v období červen 2016 – květen 2018.

Projekt je, stejně jako v předchozích letech, realizován místní akční skupinou MAS Aktivios, z.s. Trvat bude celé 4 roky, a to od června 2018 do května 2022.

Projekt MAP II. je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti  předškolního a základního vzdělávání a základního a neformálního vzdělávání.

Kontakt

Hlavní manažer projektu: Mgr. Martina Hanzlíková, tel. 721 759 772, e-mail:info@mas-aktivios.cz, fb:


Chcete se zapojit do zajímavé diskuze, navázat kontakty a spolupráci s odborníky na vzdělávání, moci ovlivnit výstupy Místního akčního plánu vzdělávání?

Staňte se členem pracovní skupiny