Obsah

logo OPZ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 

 

Tábory 2018 a 2019 Tříletý projekt společnosti  MAS Aktivios, z.s. Příměstské tábory na území MAS Aktiviosregistrační číslo  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009350,  podpořený z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času. Podrobnější informace  o průběhů celého projektu se dozvíte ve všech  našich Zpravodajích postupně od 1/2018  také  v tiskové zprávě zde.   

   Banner ke ztažení zde    

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE:

Milí rodiče,

pokud jste se rozhodli, že se i v letošním roce 2020 zúčastní Vaše dítě/ děti příměstského tábora s naší MAS Aktivios, z.s., uhraďte prosím  na č.ú. 740963339/0800  patřičnou částku. POZOR, částka je pro každý tábor jiná s ohledem na konkrétní program daného běhu. U platby nezapomeňte uvést správné variabilní číslo (VS), abychom dokázali platby přiřadit k tomu správnému táboru. Současně nám u platby uveďte i jména vašich dětí.

 

Vždy v pondělí ráno, při předání nástupu dítěte na tábor si od vás instruktor vyzvedne vyplněnou a podepsanou smlouvu (zde vyžadujeme podpis obou rodičů) a prohlášení o bezinfekčnosti ( zde stačí podpis  jednoho z rodičů). Kdo jste ještě nezaslal vyplněné  Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele či potvrzení od  Úřadu práce zašlete prosím co nejdříve. Dokument stačí naskenovat mailem a originál můžete předat  na místě.  Nástup dětí je  každé ráno podle programu jednotlivých míst, obvykle mezi 7:00  - 8:00 hod. Vyzvedávání dětí je každé odpoledne mezi 15:00 – 17:00 hod, také podle jednotlivých táborů – časy máte uvedené ve smlouvě. Individuální příchod i odchod je možný dohodnout i jinak, ovšem po předchozí osobní domluvě s instruktorem daného běhu. Pokud má dítě nějaké zdravotní problémy, případně pravidelně užívá léky, je nezbytné toto vše zapsat do smlouvy a upozornit na případné komplikace odpovědného instruktora tj. osobu uvedenou na přihlášce. Pojištění dítěte i lektorů na celý týden zajišťuje hromadně MAS  Aktivios, z.s.  

Milí rodiče, milé děti, už se na vás moc těšíme a doufáme, že si léto s novými kamarády ve zdraví užijete.

                                                                                                                      Vaše  Hana Bouchnerová, tel. 728 168 248

 

https://www.facebook.com/masaktivios1/

PRVNÍ DEN TÁBORA PŘEDEJTE OSOBNĚ LEKTORŮM SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI