Obsah

logo OPZ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 

Tříletý projekt společnosti  MAS Aktivios, z.s. Příměstské tábory na území MAS Aktiviosregistrační číslo  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009350,  podpořený z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. Jednou z možností jsou právě příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových, umožňují každodenní kontakt s dítětem a mnohdy nejsou ani tak finančně náročné. Díky podpoře projektu se tábory stávají ještě dostupnější, a to nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska úspory času. 

Více o projektu  na straně 10  našeho Zpravodaje 1/2018  v  tiskové zprávě zde.

 Příměstské tábory v roce 2018 zde:

 Tábory MAS 2018