Obsah

logo IROP MMR

 

Strategie CLLD 2014+ 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios 2014 - 2020

CLLD_16_01_118

 

MAS Aktivios,z.s, původně Občanské sdružení Aktivios  bylo založeno v srpnu v roce 2005 z iniciativy mikroregionů Přešticko a Úslava a soukromých zemědělců z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj. rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech orgánech sdružení.

V roce 2007 OS Aktivios vypracovala Strategický plán Leader 2007 - 2013 „Šance pro jižní Plzeňsko“ na jehož realizaci jsme získali dotační finanční prostředky z Ministerstva zemědělství. Díky tomu MAS  Aktivios každý rok finančně podporovala  podnikatele, zemědělce, obce, církve a neziskové organizace při realizaci řady smysluplných projektů, které přispěly k posílení ekonomiky a rozvoji regionu, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích. Díky úspěšné realizaci Strategického plánu Leader 2007- 2013 bylo na území MAS Aktivios podpořeno 153 smysluplných projektů v celkové výši téměř 53 mil Kč.

Od roku 2014 MAS mimo jiné pracovala na nové strategii území, aby získala pro své území  finanční podporu i v dalších letech.Na vzniku tohoto rozsáhlého téměř třísetstránkového dokumentu jste se mnozí z vás sami aktivně podíleli, za což vám velmi děkujeme a těšíme se i v dalších letech na oboustrannou spolupráci. Strategie pro nové období 2014 -2020 (respektive 2016-2023)  byla schválena na členské schůzi MAS Aktivios, z.s. dne 15. března 2016 v kulturním domě v Borovech. Současně zde byly veřejně  projednány a zapracovány všechny relevantní připomínky, které jste mohli vznést v řádné lhůtě a jejichž vypořádání bylo zveřejněné na těchto  webových stránkách. Takto upravenou strategii jsme předložili  30.3. 2016  na Ministerstvo místního rozvoje ČR  k posouzení a ke schválení i Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-led local- development strategy, dále zkratka SCLLD).  4. dubna 2017 obdržela MAS akceptační dopisy jednotlivých řídících orgánů, ve kterých je MAS Aktivios potvrzena finanční podpora do území.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s. 2014+ (SCLLD 2014+) zde platné znění

Evaluační zpráva - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios, z.s., verze 1.0, s datumem zpracování k 25.6. 2019, revidováno k 17.12.2019 (dle připomínek Řidicího orgánu)

 

Alokace IROP, PRV, OPZ

Čerpání v rámci jednotlivých opatření a tedy podrobné informace o vyhlašovaných výzvách naleznete v sekci Dotace pro vás