Obsah

Úterý 15.1.2013 - účetnictví pro obce s Ing. Davidem Vičarem

Typ: ostatní
a) účetní závěrka roku 2012
b) nové České účetní standardy, které použijí vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období od 1. 1. 2013
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AKTIVIOS
 
           VÁS ZVE NA SEMINÁŘ
 
 
 
Ú Č E T N I C T V Í
  PRO OBCE S  ING. DAVIDEM VIČAREM
 v úterý 15.1. 2013 od 8,30 hod
v prostorách Kulturního akomunitního centra Přeštice,
Masarykovo náměstí 311 ( vedle pošty) 
         
 
SEMINÁŘ JE URČEN:
 
·        účetním obcí
·        starostům a zastupitelům obcí
 
 
Program
 
·        účetní závěrka roku 2012
·        nové České účetní standardy, které použijí vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období od 1. 1. 2013
            ČÚS 709 Vlastní zdroje
      ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek ( obecná pravidla k postupům účtování o dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném majetku oceňování, postup účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, pořízení, technické zhodnocení, vyřazení a  další postupy
·        dotazy
 
LEKTOR: Ing. David Vičar                                
 
Z organizačních důvodů se prosím  přihlašte nejpozději do 10.1. 2013 na e-mailové adrese info@mas-aktivios.cz.
 
Cena školení je 800,-Kč.  Oběd  zajištěn. Na naši e-mailovou adresu můžete také zasílat Vaše případné dotazy pro lektora.  
                                        

Návratka zde.


Vytvořeno: 30. 11. 2012
Poslední aktualizace: 30. 11. 2012 00:00
Autor: Ing. Hana Bouchnerová