Obsah

VU3V                                                      aktivios

MAS Aktivios již více jak sedm let realizuje ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze tzv. VU3V. Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách

Výsledek obrázku pro mariánská týnice

pátek 10. května 2019 v 10,00 hod. (do cca 11,00 hod.)  - sraz před KKC v Přešticích - procházka po Přešticích s povídáním  Věry Kokoškové o sochách a sousoších. Podíváme se i do přeštického lapidária a depozita za Českou spořitelnou. 

 

Školní výlet studentů letního semestru VU3V (KS Přeštice a KS Nezdice) ve středu 29. května 2019.  Odjezd v 7,45 hod. z Nezdic(točna autobusů) a v 8,00 hod. z Přeštic (z náměstí, zastávka autobusů). Můžete se těšit na Mariánskou Týnici a Plasy - prostě barokní skvosty jak se patří :-) Více informací zde a na hodinách VU3V. Těší se Martina  a Zuzka

 

V rámci studia Virtuální univerzity 3. věku se studenti podívali do interiéru lužanského zámku Josefa Hlávky - mecenáše, světoznámého architekta a váženého přeštického rodáka. Exkurze byla studentům malou připomínkou k příležitosti jeho 111. výročí a jako doplňkem jejich právě dokončeného semestrálního tématu: O životě a díle Giana Lorenza Berniniho - génia evropského baroka. Foto  z krásného dne zde.

 

Letní semestr 2019

Místo: v malém sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích – 1. patro

Zahájení: 1. února 2019 (pátek)

Hodina: 10,00 hod. – 12,00 hod.

Další termíny:   15. února 2019

                            1. března 2019

                          15. března 2019

                           29. března 2019

                           12. dubna 2019

Změna termínů vyhrazena !!

 

Téma pro letní semestr 2019:

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D. 

  1. přednáška: Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
  2. přednáška: Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění
  3. přednáška: Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých
  4. přednáška: Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
  5. přednáška: Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
  6. přednáška: Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

Cena za semestr: 500 Kč

A jak bude výuka probíhat?

Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 6 přednášek   /   1 přednáška trvá cca 2 hodiny 1x za 14 dní

Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budeme sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma. Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat na lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost exkurze – vše podobně jako při prezenční výuce.

Kdo se může přihlásit ke studiu?

Osoba důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

Kontakt pro bližší informace a přihlášky:

Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažerka, MAS Aktivios, z.s.

tel: 721 759 772, www.mas-aktivios.cz/VU3V